logonove2-001.jpg

Výškové budovy v Praze, kontext a revitalizace města

Výškové budovy v Praze, kontext a revitalizace města - obrázek

Výškové budovy v Praze, kontext a revitalizace města - obrázek

Tomáš Vích

 

 

 

předneseno na 3. ročníku mezinárodní konference Výškové budovy v historických centrech Evropy, Praha, 27.11.2008

 

 

 

Panoráma Prahy + 

Známá kompozice komplexu budov Pražského Hradu vyzařující sílu a moc, leč bez vlády, jen s prezidentem.

 

Pankrác - 

City na Pankráci umožňuje krásné vyhlídky na pražskou kotlinu, pohled na mrakodrapy samé však žádné potěšení nenabízí. Bude to ještě horší?
"Důstojná protiváha" prázdného Hradu?

 

Žiži - posvátný pahorek, kde plály slunovratové ohně, místo pohanských sněmů, kde se nacházel kamenný knížecí stolec na kterém probíhala slavnostní intronizace zvolených českých knížat, je dodnes místem pobytu vrcholného vládního představitele, prezidenta. Mám ale mnohaletou otázku, proč vlastně na rozlehlém Pražském Hradě sídlí jen prezident? Vždyť Hrad by bez problémů pojal parlament, senát i vládu s prezidentem. Zde se mi jeví možnosti tradičního místa vlády ne úplně využité.

 


Podobně nevyužité je i místo po Staroměstské radnici, kterou na konci 2. světové války zbořili fašisté. Je to místo piety bezbožně a mstivě popravených 27 pánů, osvícenců, jejichž ostatky zmizely neznámo kam. Chmurné místo již 63 let zeje prázdnotou a čeká na satisfakci. Ne však satisfakci v podobě informačního centra památkové zóny s prodejem suvenýrů, ale v podobě reprezentativního jednacího sálu, kde by probíhala důležitá hlasování, jmenování primátora a zastupitelů, kde by se vedla rozhodující jednání o budoucnosti města.

 


 Jak může dopadnout nenaplněná touha po moci a reprezentaci je drasticky vidět z rampy Pražského Hradu směrem na Pankrác, kde roste pražský Manhattan. Je to paradox, zatímco Američané nepokrytě závidí Evropanům romantické kouzlo a vlídnou obyvatelnost měst, na Pankráci developeři budují „důstojnou protiváhu“ Hradu, jak o tom nabubřele mluví ve svých prohlášeních. Že, jde ale jen o velký biznis a že jsou jejich snahy vedené pouze vidinou rychlých zisků z obrátky peněz ve velkých projektech na malém prostoru, s minimální energií věnovanou kontextu a kvalitě bydlení ve městě, je z pohledu revitalizace nabíledni. Bez zdlouhavého objasňování nevýhod mrakodrapů a administrativních center vůbec, uvedu souhrn pro a proti tak, jak se ukázala v září 2007 při veřejné diskuzi nazvané „+ / - mrakodrapů“ na portálu věnovaném architektuře www.archiweb.cz  .

http://www.archiweb.cz/comments.php?action=show&category=1&id=61667


Výsledek  5 : 12 mluví sám za sebe :  


Chrysler Building, N.Y. Plusy ?
 
1.  krásná architektura nebo alespoň výzva k ní …  Ve své době mrakodrap reprezentoval touhu po maximě, po ukázce možností, schopnostech jedince, firmy, doby

 

 2.  prestižní místo
 výjimečnost, známka luxusu a možnosti si jej dovolit

 

 3.  ekonomicky výhodné pro investory 
mrakodrap jako bankovní produkt, kumulovaná investice volného kapitálu, laciné úvěry  10% jistiny

 

 4.  možnost, jak se vypořádat se zastavěnými velkoměsty
 zvyšování množství dráže pronajímatelných ploch v blízkosti centra

 

 5.  vyhlídky
  volný obzor, otevřený prostor

 

Frankfurt am Main Mínusy ?

 Správná kompozice města
Léon Krier, Architektura volba nebo osud, 1997

 

 1.  nenapravitelné narušení unikátního panoramatu historických center
 porušení mnohasetleté symboliky a  hierarchie ve městě


2.  dezurbanizace, ztráta ulice, ztráta města
 iniciátor vzniku sídelní kaše

 
3.  zvýšené nároky na dopravu
 tisíce návštěvníků ze vzdálených částí města

 
4.  vznik monofunkčních zón bez obyvatel 
neobyvatelnost, nepřátelskost vůči rodinnému bydlení, hluk, smrad, napětí, nedostatek sociální vybavenosti, ztráta kontextu, souvztažnosti, návaznosti, spojitosti

 
5.  každodenní vyprazdňování sídlišť a předměstí bez pracovišť a služeb
 lidé bydlí jinde, na předměstích, sídlištích, nakupují cestou v nákupních centrech

 
6.  exponenciální růst ceny pozemků
 je rozdíl mít pozemek pro 8 podlaží a pro 20 nebo 100

 
7.  závratě z výšky
 není každý horolezec a milovník adrenalinových sportů


8.  klaustrofóbie z výtahů a chodeb
 pocit tísně z uzavřených přelidněných interiérů

 
9.  nesplnitelnost podmínek bezpečné evakuace
 požární nedostupnost  vyšších pater


10.  ztráta identity v halových kancelářích a v závodních jídelnách
 nedostatek soukromí a individuálního prostoru

 
11.  vděčný teroristický cíl
 11.9.2001 je memento

 
12.  megaměřítko
Řádově odlišné měřítko objemu a kapacit. Mrakodrap  o rozměrech 60 x 60 x 110 m má 100x větší objem, než vodárenská věž 10 x 10 x 40 v rostlé tradiční zástavbě


 

 Praha ze Strahova

Na Pankráci, stejně jako v ostatních částech Prahy je nutno okamžitě zavést regulační politiku, která zabrání bobtnání administrativních zón. Jednotlivým zbytečně koncentrovaným konkurujícím si firmám pomůže, když budou jejich sídla rovnoměrně rozmístěna po celém městě tak, aby nedocházelo ke každodenním kolapsům dopravy, kdy mezi 7-10 a 15-19 hodinou město zoufale volá o pomoc.

 

Můj příspěvek by ale neměl být chápán jen jako brojení proti setrvačnosti zastaralého modernistického desurbanizujícího konceptu pražského Manhattanu, který vznikl v 60. a 70. letech 20. století. Ani není nejhorší to, že tu banky, developerské firmy spolu s architekty zvučných jmen bezhlavě vytěžují město. Hlavní a dosud prakticky neřešený problém je stále přežívající krátkozraký materialismus 20.století, a to navzdory odstrašující zkušenosti svévolné destrukce mnoha historických měst po celé Evropě. Stále ještě nejsme schopni pokračovat v tvorbě autentického a uvěřitelného pražského kontextu, tradiční symboliky, přirozené hierarchie, uplatňování lidských měřítek, která po staletí utvářely komplikovanou, ale funkční a opodstatněnou živou tkáň Prahy, která dodnes neztratila nic na své aktuálnosti, ba naopak.

 

 

Pokud nenaplníme dnešním současným obsahem základní ideály a symboly Prahy budou nadále jen jiné a cizí síly vytvářet jiné, kontrastní, negační, nekonzistentní, nekontextuální „důstojné protiváhy“ a z podstaty popírat celý tisíciletý urbanismus Prahy.

 

 

 

 

Je třeba obnovit :


Hrad – hlava města, sídlo vlády


Staroměstské náměstí – srdce města, místo určující rytmus a tep Prahy


Letenská pláň – plíce města, pocta volnosti a svobodě, místo oddechu a regenerace sil

 


Nejde ale jen o Hrad a Staroměstskou radnici, a místo oddechu, ale podobně i o další části Prahy :

 
–  najít v dosahu škol na Starém Městě odpovídající místo pro Národní knihovnu – například odchodem vlády na Hrad v uvolněné Strakově akademii


–  je třeba vrátit ztracený pozitivní smysl depresivnímu Vítkovu,


–  rehabilitovat sportovní, studentský a jestli třeba i olympijský Strahov,


–  humanizovat dopravou zahlcené Vítězné náměstí v Dejvicích, které je centrem  technických vysokých škol, podobně i Václavské a Karlovo náměstí,


–  znovu postavit výletní restauraci U Jezírka v Kinského zahradě na Petříně, zřícenou usedlost Cibulka a především letohrádek Šlechtovka ve Stromovce, aby nemuseli Pražané o víkendu prchat z města,


–  vytvořit nová městská centra, pracovní příležitosti a infrastrukturu na sídlištích, stejně jako v nových satelitech okolo Prahy

 


Obecně je možno říci, že jde o to,  rozvíjet kontext – tj. z hlediska kompozice a architektury navazovat a gradovat již existující strukturu, pohledové cíle, měřítko a materiál v místě obvyklý. V detailu kontext vytváří například jasně definovaný vstup, stinný, či před deštěm chráněný parter, stromy, lavičky, pítko, veškeré služby pro okolní obyvatele, místa setkávání, identifikovatelný veřejný prostor.

 

Je toho mnoho k zlepšování a je to principiální úkol na mnoho desetiletí dopředu. Město samo se musí rozhodnout, co od své budoucnosti očekává :

 

-   zda  chce ponechat město divokému růstu vedenému spekulanty s nemovitostmi, stavebními lobby a živené mamutími úvěry úroků chtivých bank. To vše na vzdory bránícím se občanům sdružujícím se v občanských iniciativách, příležitostně demonstrujících, připomínkováním a obstrukcemi blokujících novou výstavbu v místě svého bydliště a při každých volbách měnících politický kurz v plané naději na zlepšení situace ve městě.

 

-  nebo, a v to já pevně věřím, vytvářet smysluplné podmínky pro klidný postupný a pokud možno harmonický rozvoj města za vzájemné komunikace s občany, v návaznosti na širší kontext města, Čech a potažmo i blízké či vzdálené Evropy.

 


Až banky za pár let se svými developery po současné burzovní panice a krizi, usvědčující všechny ze života na dluh budoucnosti, opět začnou úvěrovat nové projekty, tak se nakonec samy rády budou chlubit tím jak pomáhají budovat tisícileté město a naplňovat jeho hluboký smysl a řád živou současností a ne na něm jako dosud jen parazitovat. Musí ale být jasně zřetelně řečeno, co je to to naše vysněné ideální „evropské město“.

 


Pro začátek řekněme, že existují 3 základní principy či chcete-li  pravidla fair play pro městskou výstavbu :


1.  lidské měřítko


2.  polyfunkčnost


3.  kontextuálnost


Tyto 3 základní principy musí prosazovat samo město a to nejlépe jeho „plánující hlava“ – dnes ještě stále bývalým primátorem architektem Kaslem zrušený Útvar hlavního architekta … žijeme ve zmatené době …

 

 

 


ale, jak říká Louis Isadore Kahn, který v 50. letech po návštěvě Egypta znovu objevil tajemnou krásu hlubokých souvislostí :

 

.

 „ Prostor má moc a udržuje ducha “,  neboť  „ z toho, čím by prostor chtěl být, se architektovi může zjevit to, co mu není známé “

 Louis Isadore Kahn / 1964

 

.


„ Člověk je základním měřítkem všech hodnot, věcí, jevů a procesů “

 Karel Čapek / 30. léta 20. století

 

 

 

14.08.2009 09:48:09
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one