logonove2-001.jpg

Udržitelná doprava ve městě

Udržitelná doprava ve městě - obrázek

Udržitelná doprava ve městě - obrázek

Oživení Auto*Mat

 

  

http://www.auto-mat.cz/udrzitelna_doprava/index.htm

.

Na zhoršování kvality životního prostředí v městském prostředí má v posledním desetiletí rozhodující podíl prudký rozvoj automobilismu. Následky jsou zřejmé: od zhoršování zdravotního stavu městské populace až po prosté znepříjemnění života obyvatel měst.

Jednou z příčin tohoto neradostného stavu je dlouhodobá jednostranná orientace dopravních politik měst na podporu individuální automobilové dopravy. Ve státech západní části Evropy (ale i ve vyspělých zemích ostatních kontinentů) existují města, která se cíleně snaží zamezit zvýhodňování automobilové dopravy a věnovat více pozornosti ostatním druhům dopravy.

Věříme, že i v Praze může být společným cílem veřejné správy, obyvatel města i firem, které ve městě podnikají, rozetnout začarovaný kruh vedoucí k úpadku města zmiňovaný snad ve všech příručkách o problémech dopravy ve městech.

Cílem této publikace je prezentovat některá opatření a strategie, které dokáží v městském prostředí zmírňovat negativní dopady individuální automobilové dopravy, či jim dokonce předcházet. Sborník si ale neklade za cíl podat vyčerpávající přehled všech možných opatření na podporu udržitelných způsobů dopravy. Prezentované příklady jsou uvedeny pouze jako inspirace a nitka vedoucí k mnoha jiným vhodným řešením.

Při hledání dobrých příkladů jsme zjistili, že některá témata (konkrétně regulace parkování a zlepšování podmínek pro chodce) zůstávají na okraji zájmu odborných institucí. Poptávka ze strany veřejné správy i faktická potřeba řešit problémy v městské dopravě by měly posloužit jako podnět pro zpracování chybějících odborných studií, rešerší zahraničních studií a zadávání diplomových a disertačních prací.

Představitelům městských částí i zástupcům hlavního města chceme v tomto sborníku nabídnout inspiraci pro zamyšlení nad tím, jaký přínos pro město mají udržitelné druhy dopravy.

Úvodní texty se věnují zklidňování automobilové dopravy – konkrétně vytváření tzv. zón tempa 30 a úprav komunikací v okolí škol s cílem zvýšit bezpečnost dětí.

S úpravou komunikací a jejich atraktivnější podobou bezprostředně souvisí regulace parkování. Do sborníku jsme proto zařadili stručný přehled o tom, jak tento citlivý problém úspěšně řeší ve Vídni, a pro lepší pochopení širšího kontextu též pohled ekonoma na tuto problematiku.

Na pomezí městské veřejné dopravy a individuálním motorismem se nachází dosud málo známý koncept sdílení automobilů. O tzv. carsharingu vydal samostatnou brožuru Ústav pro ekopolitiku. V našem sborníku najdete její stručné shrnutí.

Pěší doprava je sice nejpřirozenější a nejlevnější formou dopravy, v konkurenci s rychlejšími dopravními prostředky však někdy přestává být považována za „dopravu“ a infrastruktura pro chodce je leckdy na okraji zájmu. Proto doporučujeme Vaší pozornosti příklad zlepšování podmínek pro chodce realizovaný v Plzni.

Popelkou v pražské dopravě je i jízdní kolo. Situace se pomalu zlepšuje a iniciativu hlavního města následují i některé městské části. Jak postupovat při budování cyklistické infrastruktury shrnuje příspěvek Cyklistická doprava v Praze.

Poslední část sborníku je věnována potenciálu železnice pro dopravu v Praze. K tomuto tématu se na začátku června konal samostatný seminář. Výstupy z něj jsou obsahem samostatného CD-sborníku, který distribuuje o.s. Oživení.

Přejeme inspirativní čtení a šťastnou ruku při přípravě a realizaci dopravní politiky města.

 
05.07.2009 10:06:33
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one