logonove2-001.jpg

Strategie dopravy

Strategie dopravy - obrázek

Strategie dopravy - obrázek

Tomáš Vích

 

 

 

Dopravu, podobně jako energetiku, je možno chápat buď z hlediska občana jednotlivce či lokálního patriota v dané obci/městě nebo naopak z celostátního centralizovaného makro měřítka.

 

 

Podobně
jako je dobře dávat přednost úsporám a lokálním alternativním a trvale udržitelným zdrojům energie – voda, slunce, vítr, biopaliva, tepelná čerpadla a podporovat tak místní regionální specifika a energetické zdroje, podporovat zaměstnanost a soběstačnost jednotlivců a obcí a měst, oproti centralizované velkovýrobě elektřiny v tepelných a jaderných elektrárnách s monopolním výrobcem, který díky své exkluzivitě diktuje nejen ceny energií, ale i vlastní politiku korporací, partají i vlády,


podobně
lze chápat i naši dopravní strategii pod oblíbeným heslem „nejlepší doprava je žádná doprava“. Základem dopravní strategie by mělo být úsilí po celkové soběstačnosti měst a obcí. Ne Praha jako jediný dopravní cíl s administrativními a obchodními megacentry, ale posilování krajských a okresních měst, stejně jako jednotlivých obcí s plnohodnotnou místní infrastrukturou pracovních příležitostí, obchodů, vzdělání, kulturního a rekreačního vyžití. Tím je řádově o desítky procent možno dlouhodobě snížit každodenní migraci obyvatel za prací a za potravou, posílit jejich regionální soběstačnost a identitu, ušetřit veliké výdaje nejen na dopravu samotnou, ale i na budování tím pádem zbytečných dopravních cest a koridorů krájejících krajinu. Svět 21. století už není o tom přepravit neomezené množství čehokoli odkudkoli kamkoli, ale naopak maximálně využívat místní zdroje a nabízené konkrétní možnosti.

 

S tím souvisí i
- ochrana před hlukem na hlavních trasách,
- snížení počtu úmrtí v dopravě,
- posílení občanského života v obcích a městech,
- důraz na pěší, cyklo a pohodlnou hromadnou dopravu,
- tramvaje a trolejbusy,
- carsharing,
- zklidnění auto dopravy v centrech měst: mýto, omezit rychlost, parkování, emise,
- podpora obytných zón (rychlost do 20km/h),
- dobudování okruhů a obchvatů měst,
- zavedení mýta pro nákladní dopravu na komunikace nižších tříd (2. a 3.),
- podpora přepravy nákladů po železnici, kontejnery a překladiště,
- podpora regionálních letišť, posilujících regiony, ne budování jednoho obřího v Praze.

 

lokálnost,   samostatnost,   alternativnost,  chytrost


versus


globálnost,   závislost,  centralismus,  hloupost

 

Vlastně jak v energetické tak v dopravní strategii se jedná o emancipaci jednotlivce a místních společenství od neuchopitelného, ale především dnes již nefungujícího superstroje geometrickou řadou rostoucích nároků, výdajů a nákladů růstu růstu.


Kvalita života, úspora a racionalizace.

 

 

 

 

Pro ProAlt 30.11.2010

doplnili Pavel Holubec, Mirek Patrik, Jan Prokeš, Jan Vacek

05.12.2010 09:31:28
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one