logonove2-001.jpg

Roztyly: místo dalších paneláků živoucí čtvrť a rekreační les

Roztyly: místo dalších paneláků živoucí čtvrť a rekreační les - obrázek

Roztyly: místo dalších paneláků živoucí čtvrť a rekreační les - obrázek

Mladí švédští urbanisté představili svou alternativu

 

 

 

 

Tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů

1. června 2010PRAHA – V prostoru mezi stanicí metra Roztyly a Kunratickým lesem může vyrůst živoucí městská čtvrť, která bude ve dne lákat ke sportu a rekreaci a večer nabídne obyvatelům panelových sídlišť tolik chybějící kulturu a zábavu. Rozsáhlé prostranství uprostřed hustě zastavěných čtvrtí může být ukázkou nejmodernějších trendů v plánování měst a místem špičkové ekologické architektury. Tak vidí budoucnost Roztyl studenti Fakulty územního plánování na Technické vysoké škole ve švédské Karlskroně. Svou vizi, vypracovanou ve spolupráci s Útvarem rozvoje města a obyvateli Roztyl, představili právě dnes. Magistrát a městská část by ovšem musely stanovit jasné mantinely zájmům investorů, kteří chtějí v oblasti vybudovat kancelářské centrum s mrakodrapy a komerčními bytovkami. O budoucnosti Roztyl se rozhoduje při změnách územního plánu, protože nyní, podle současného plánu, není možné celou atraktivní lokalitu zastavět.

 

Projekt je ojedinělý spoluprací studentů, občanů a Útvaru rozvoje města, který zodpovídá za územní plánování v Praze. „Studenti prováděli vlastní průzkum v terénu, vážili si názoru a vstupních informací Útvaru rozvoje města a zároveň zjišťovali názor místních občanských sdružení na rozvoj území. Na jedné straně věcná a odborná spolupráce s URM byla bohužel provázena i obavou, jak se k projektu postaví zřizovatel URM, pražský magistrát. Jeho jednobarevné vedení však vychází vstříc podnikatelům, názory občanů nerado bere na vědomí a upřednostňuje aktivity silného developera, zde konkrétně Passerinvestu,“ říká nezávislý architekt Ing.arch. Tomáš Vích, který projekt koordinoval.

 

Studentský projekt vznikl z iniciativy švédské univerzity, která oslovila ke spolupráci Útvar rozvoje města. Studenti Jesper Borgström a Kristupas Liorancas vycházeli z charakteristiky daného území, jeho dosavadní podoby a současného využívání. "Jedná se o oblast s velkým potenciálem, který je dnes málo využit. Snažili jsme se navrhnout takové území, které bude mít různé využití, abychom snížili potřebu dojíždění a vytvořili živou část města, která nebude po 5. hodině odpolední opuštěna, protože lidé odjedou z práce domů," říká Jesper Borgström. Vstřícnost k lokálním potřebám oceňuje místní občanské sdružení, které současné plány na přestavbu oblasti kritizuje i z důvodu, že přání místních obyvatel neberou v úvahu. "Jsme velmi rádi, že zde vzniká nezávislý projekt, který respektuje přírodě blízký charakter a jedinečnost území Roztyl, který řeší skutečné problémy v území a který se rovněž snaží přiblížit město více k lidem," ocenil studii Ing. Aleš Kulhánek z občanského sdružení Zelené Roztyly.

 

Návrh obsahuje široké spektrum budov s různým určením - kanceláře, kavárny, obytné domy, hotely, parkovací domy či školky a další zařízení veřejného vybavení. Podstatou většiny budov je vnitřní polouzavřený prostor, který poskytuje obyvatelům či uživatelům budovy klid a soukromí a nabízí prostor pro zeleň. Ta je nedílnou součástí celé studie, například v podobě pásů zeleně střídajícími se s budovami či zelených střech. V celém území je navíc navržena i síť vodních kanálů a jezírek, které oživují celý prostor a navíc svádějí dešťovou vodu do vodní nádrže, jež slouží i k rekreaci (1). Studenti například zahrnuli do svých návrhů stávající velké letité stromy, které podle nich mohou novým plochám dodat na hodnotě a zajímavosti.

 

"Vznikající urbanistické řešení představuje rovnocennou alternativu plánům developerů. Vzhledem k tomu, že vychází primárně nikoliv z ekonomického kalkulu, ale z potřeb města a limitů využití daného území, Praha získá relevantní podklad pro přípravu územního plánu a regulaci výstavby. Zda této příležitosti využije, bude už v rukou politiků a občanů, kteří je volí," komentuje tento návrh Martin Skalský z Arniky. Podle něj jde z hlediska propracovanosti urbanistické studie a jejího rozsahu o jedinečný projekt, kterých na území Prahy dosud vzniklo jen několik.

 

Autoři urbanistické studie nejprve věnovali pozornost průzkumu oblasti. Přímo na Horních Roztylech celé tři měsíce výzkumu bydleli a zjištěná pozorování pak mohli zahrnout do svého projektu. Například pro navrhované cesty využili stávající vyšlapané chodníky, věnovali pozornost zajímavým průhledům a pohledům tak, aby s nimi mohli v návrzích nové výstavby počítat. Nedílnou součástí návrhu je i dopravní řešení: "Naší ambicí bylo pracovat s klesající závislostí na autech podporou pěší a cyklistické dopravy a vytvoření ulic vhodných k chůzi," zdůraznil Kristupas Liorancas.

 

Dopravní řešení navrhuje celkovou přeměnu ulice Ryšavého, která je dnes dálničním přivaděčem a nevede podél ní dokonce ani chodník. Podle mladých urbanistů by se zde měla omezit rychlost jízdy pomocí zpomalovacích pásů, které upozorní řidiče automobilů a současně nepůsobí potíže autobusům. Po stranách ulice by měly vzniknout chodníky a alej stromů.

 

"Projekt představuje současný aktuální evropský názor na udržitelný vyvážený rozvoj města, jeho kontext a genius loci, kde pro zdravý růst je plocha lesoparku minimálně stejně tak důležitá jako městská vybavenost, bydlení, obchody a kanceláře a zároveň ukazuje současný trend k návratu nízkopodlažní zástavby do pěti pater, která umožňuje optimální zdravé využití řešeného území s ohledem na jeho dopravní obsloužitelnost a nároky na nutné parkovací plochy," hodnotí návrh architekt Tomáš Vích.

 

Studenti, kteří dnes svůj pobyt v Praze končí, nyní projekt formálně dopracují, představí svým profesorům a následně jeho finální podobu zašlou Útvaru rozvoje města. Ten deklaroval zájem vzít jej v potaz, což oceňuje Arnika i roztylské občanské sdružení. Tímto způsobem by se některé myšlenky soudobého urbanismu mohly promítnout i do územního plánu Prahy. "Klíčové rozhodnutí nicméně stojí na pražských politicích, resp. zastupitelích Magistrátu hlavního města Prahy, kteří o finální podobě změny územního plánu, a tedy směru rozvoje na Roztylech, musí rozhodnout. Otázka zní, zda-li zvítězí rozumný a lidský přístup či mocný tlak developerských společností," uzavřel Aleš Kulhánek.

 

 


Základní charakteristiky urbanistické studie:


1. Téměř uzavřené vnitrobloky poskytující soukromí, prostor pro zeleň


2. Funkce koloběhu vody, zadržování deště v umělých jezírkách a velké množství vodních ploch


3. Zeleň - zelené střechy, umělý kopec s parkovacím domem


4. Místa pro odpočinek, zdůraznění vyhlídkových bodů, zajímavých průhledů a pohledů


5. Odstínění nového centra Roztyl od hluku ze severojižní magistrály pomocí několika vyšších administrativních budov


6. Výška domů dosahuje maximálně 6 podlaží, která respektuje charakteristiku terénu


7. Návaznost nových obytných bloků na stávající sídliště


8. Přeměna ulice Ryšavého v městskou třídu s chodníky a alejí


9. Dostatečné množství parkovacích míst v parkovacích domech


10. Nové prostory pro restaurace, kulturu a zábavu, nová školka v centru čtvrti


11. Nové jezero pro zadržování dešťové vody vhodné i k rekreaci


12. Důsledná ochrana Kunratického lesa a ponechání dostatečně rozlehlé nezastavěné plochy na jeho okraji směrem k zástavbě

 

 

 Roztyly celkový funkční plán

 

 prostorový plán

Podrobnosti o Roztylech:


http://www.mestaprozivot.arnika.org/kauzy/roztyly-velke-nebo-zelene

o.s. Zelené Roztyly

 

 

 

Zdroj: Arnika

 

Zpráva ČTK na Archiwebu

 

03.06.2010 10:56:50
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one