logonove2-001.jpg

Manifest za nový urbanismus

Manifest za nový urbanismus - obrázek

Manifest za nový urbanismus - obrázek

Hra o Zemi

 

 

 

"Moderní města lze přirovnat k jednosměrným kanálům polykajícím bohaté zdroje a tvořícím nezměrné množství odpadu."

 

Jako paraziti závisejí na cizích zdrojích: regionálním vzduchu, nadregionálních zdrojích vody (často jsou zdrojem záplav a odplavování říčních koryt), globální energii a materiálech (kvůli kterým vedou války). Prostor, který je takto upotřeben se nazývá „ekologická stopa“. V případě Londýna se tento prostor rovná celé Velké Británii.“
[Christopher Day, Duch a místo]

 


Přes 80% evropského obyvatelstva žije ve městech. V současnosti neexistuje žádné evropské město, jehož nároky na přírodní zdroje a prostory k asimilaci odpadů daleko nepřekračovaly jeho vlastní potenciál. Města sama uznávají současnou spotřebu svých obyvatel za neudržitelnou. „V současnosti žijící lidé, tím méně pak budoucí generace, nemohou využívat zdroje v průmyslových zemích na nynější úrovni bez poškození přírodního bohatství.“ píše se v obnovené Chartě evropských měst II vzniklé 28.5.2008 v německém Štrasburku. Tento tzv. manifest nového urbanismu navazuje na původní evropskou chartu měst podepsanou před 15 lety v dánském Aarborgu (text česky a anglicky) a obnovenou chartu o udržitelných evropských městech z Lipska z roku 2007 (text anglicky).


Vedle materiální a energetické nesoběstačnosti (velké ekologické stopě) trpí města i dalšími problémy. Namátkou.. Dopravní situace je většinou znepokojivá, poměr aut a motocyklů k jiným způsobům dopravy (pěší, cyklistická a veřejná) nadále roste. Množství exhalací, hluk i zábor půdy pro infrastrukturu a parkování jsou neudržitelné (a k nevydržení) a tento trend je nutno zvrátit. Dalším problémem je rozrůstání plochy měst do krajiny a jednostranné využití některých zón (nakupování, skladování apod.). V manifestu je tento postup označen za nešťastný a volá se po lepším hospodaření s prostorem a jeho víceúčelovém využití.


V manifestu podepsaní představitelé evropských měst uznávají podíl měst na „globální ekologické krizi“. Zavazují se snižovat ekologickou stopu měst, zvýšit efektivitu jejich metabolismu a kontrolovat růst do krajiny.

 

Jak to chtějí udělat?
S aktuálními informacemi o stavu životního prostředí
Sledování a vyhodnocování vlivu lidské společnosti na přírodu je podmínkou ke správnému nastavení strategie ochrany kulturního bohatství i zdraví obyvatel nejen ve městech. Obyvatelé musí být seznámeni s množstvím a povahou vazeb svého společenství k lokálním, regionálním ale i globálním systémům (klima a koloběh vody, globální znečištění přírody chemickými látkami, úbytek druhů atd.). Města se zavazují přijmout aktivní roli v monitorování těchto skutečností a předávání informací veřejnosti.


Za účasti veřejnosti
Urbanismus je tvořivý proces, dialog mezi místní správou, občany města a jejich životním prostředím. Zapojení veřejnosti do plánování svého okolí spolu se projeví se ve zvýšeném pocitu zodpovědnosti lidí k životnímu prostředí v jejich nejbližším okolí. Rovněž spolupráce všech zainteresovaných stran na mnoha úrovních patří k velkým kapitolám charty i nyní přidaného manifestu.


Za pomoci ekonomických nástrojů
Nejjednodušší cesta, jak ochránit přírodu, je přiznat jí její cenu a manifest znovu navrhuje peněžní ohodnocení přírody i lidské zdraví. Správné nastavení cen dovoluje objektivnější rozhodování o nakládání se zdroji a prostorem. Dále pro zvýšení motivace lidí a firem doporučuje charta zavést regulační, ekonomické a komunikační nástroje, jako jsou například nařízení, daně a poplatky, které by odrážely principy udržitelného rozvoje (např. „platí znečišťovatel“ či „princip prevence“).


Individuálně

Evropská města si ještě na počátku 21.století drží mnohé ze svých tradic a originality. Každé z nich trpí jinými problémy a rozvíjí jiné kvality. Obyvatelné životní prostředí je ovšem základ všude, protože zabezpečuje zdraví hlavní životadárné síly města – jeho obyvatelům. Ačkoli charta měst doporučuje výměnu zkušností a tipů dobré praxe, urbánní rozvoj by měl respektovat jedinčnou povahu a historii každého města.

 

U nás

Doporučujeme nahlédnout na stránky Národní sítě zdravých měst, která se zabývají uplatňováním pravidel Místní Agendy 21 (tj.udržitelným rozvojem) v praxi.


 

 

zpracovala: JK

Zdroj: Hra o Zemi, 2.6.2008

 

další: Evropské město

 

 

 

15.02.2010 12:26:14
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one