logonove2-001.jpg

Car-sharing - služba sdílených vozidel

Car-sharing - služba sdílených vozidel - obrázek

Car-sharing - služba sdílených vozidel - obrázek

Michaela Valentová - udržitelná doprava ve městě

 

 
 
 
Co je car-sharing?
 
 
Car-sharing je služba, která svým zákazníkům umožňuje využívat automobil, aniž by
jej museli vlastnit, či se starat o jeho provoz a údržbu. Služba tak doplňuje nabídku
veřejné dopravy o možnost využívání individuálních jízdních prostředků.
 
 
Pokud člověk automobil vlastní, má tendenci jej také co nejvíce využívat. Každým
použitím automobilu se jeho vstupní investice stává výhodnější: tzv. fixní náklady
(pořizovací cena vozidla, pojištění, údržba a další platby, které musí hradit, aniž by
s vozem vůbec vyjel) se rozpočítávají na více kilometrů, a jsou tak s každým
dalším ujetým kilometrem nižší. Při rozhodování, jaký způsob dopravy zvolit,
poměřuje majitel vozu obvykle jen cenu za pohonné hmoty s cenou jízdenky.
Zákazníci car-sharingu vidí celkovou cenu ujetého kilometru, a proto pokaždé znovu
zvažují, zda je použití motorového vozidla racionální. Auto si pak půjčují jen ve
chvíli, kdy je opravdu nezbytně potřebují. Studie ukazují, že zákazníci car-sharingu
jezdí méně často a najezdí méně kilometrů, než když se rozhodnou koupit si vlastní
automobil. Méně ujetých kilometrů, méně jízd a méně zaparkovaných automobilů
znamená menší zatížení města. Nižší počet lépe využívaných automobilů znamená
též menší zatížení životního prostředí i při jejich výrobě a likvidaci.
 
 
Jak car-sharing funguje?
 
 
Car-sharing provozuje obvykle pro tento účel vytvořená organizace nebo instituce,
u níž se zájemci zaregistrují. Uživatelé služby většinou platí dva druhy poplatků
— paušální účastnický poplatek a platbu za půjčení automobilu (obvykle ujeté
kilometry + hodinová sazba). Zapojení do systému umožňuje přístup k vozidlům
v dané lokalitě. Když zákazník auto potřebuje, vybere si z nabídky dostupných
vozů, objedná si jej telefonicky nebo po internetu, vyzvedne si klíčky, nebo vůz
odblokuje kartou zabezpečovací systémy a jede, kam potřebuje. Po cestě platí
u čerpacích stanic elektronickou kartou, která patří do příslušenství každého vozu.
Po návratu auto zaparkuje a odhlásí se, čímž opět zapojí bezpečnostní systémy.
Vyplní jednoduchou účtenku, jejíž kopii si nechá.
 
 
Některé car-sharingové systémy už získávají data přes palubní počítač elektronicky,
takže účtenka slouží jen pro přehled o ujetých kilometrech. Placení se odehrává
měsíční fakturou podle času a ujeté vzdálenosti. Car-sharingová firma se stará
o údržbu, opravy, povinné ručení, vyúčtování a další náležitosti.
 
 
Kde je možné car-sharing efektivně využívat?
 
 
Car-sharing lze účinně využívat jen v některých místech. Obvykle se uvádí, že
sdílení vozidel funguje výborně v oblastech s velkou hustotou obyvatel a dobrou
obsloužeností veřejnou dopravou, v lokalitách se zpoplatněným parkování, tedy
kde si lidé už uvědomují hodnotu veřejného prostoru. Výhodná bývá kombinace
využívání vozidel jako pro soukromé, tak i pro firemní účely: Podniky mívají zájem
použít vozidlo obvykle během pracovní doby, individuální členové chtějí auto
používat obvykle mimo pracovní dobu a o weekendu.
 
 
 Car-sharing parking
Proč je car-sharing výhodný pro zákazníky?
 
 
Car-sharing je levný
Pokud najezdíte méně než 15 000 km ročně, je účast v car-sharingu levnější než
auto vlastnit. Je to proto, že o náklady — koupě vozu, opravy, pojištění, povinné
ručení, havarijní pojištění, myčka, poplatky za parkování ve městě - se dělíte
s ostatními uživateli.
 
 
Car-sharing šetří starosti
Nemusíte se starat o opravy, pojištění nebo údržbu auta.
 
 
Car-sharing šetří čas
Neztrácíte čas odvážením vozu do autoservisu nebo na technickou kontrolu.
Nemaříte čas hledáním parkovacího místa, protože car-sharingová auta mají
vyhrazená místa k stání.
 
 
Car-sharing je vždy dostupný
Na rozdíl od půjčoven vozidel jsou automobily k dispozici 24 hodin denně.
Uzavírání smlouvy, tedy přihlášení za člena systému, absolvuje uživatel jen jednou.
Provozovatelé car-sharingu získávají parkovací místa v hustě obydlených oblastech
díky podpoře města. Uživatelé tak mají vozy k dispozici v blízkosti bydliště,
nemusejí skládat při každém vypůjčení zálohu, fakturace se děje jednou měsíčně.
Autopůjčovny účtují půjčovné po dnech, car-sharingové společnosti většinou po
hodinách.
 
 
Můžete využívat více typů vozidel
Na mnoha místech nabízejí car-sharingové společnosti více typů aut. Malé auto na
nákupy, střední na výlet o víkendu, dodávku pro nákup nové skříně, mikrobus pro
dovolenou s přáteli. Některé car-sharingové systémy zajišt’ují jen základní typ
vozidel a na další typy mají uzavřeny výhodné smlouvy s půjčovnami vozidel.
 
 
Jak je možné, že car-sharing šetří životní prostředí?
 
 
Každý vlastník automobilu má tendenci auto co nejvíce používat: Pořizovací náklady
a další povinné platby se tak rozpočítávají na větší počet kilometrů. Čím více
majitel auta jezdí, tím nižší jsou jeho průměrné náklady na kilometr. Chce tedy
využívat auto co nejvíce a významně jej to ovlivňuje při rozhodování, jaký způsob
dopravy zvolí. To se ovšem velmi negativně projevuje na stavu životního prostředí.
 
 
Jiné rozhodování stojí před uživatelem car-sharingu: Ačkoliv má stejnou možnost
automobil využívat, jako kdyby auto vlastnil, lépe vidí skutečné náklady na každý
ujetý kilometr a rozhoduje se tak svobodně mezi různými nabídkami dopravy - veřejná doprava se tak stává reálně zvažovanou možností.
 
 
Více místa
Automobil vlastněný jedním majitelem bývá v provozu v průměru jen něco přes
hodinu denně. Každé auto car-sharingu využívá v průběhu doby několik uživatelů,
a proto dokáže nahradit 5 až 6 soukromých nebo firemních vozidel. Lepším využitím
vozidel pro podnikové i soukromé potřeby se šetří energetické a materiálové vstupy
nutné k výrobě aut i parkovací plochy ve městech, které mohou namísto toho
sloužit jako parky a místa odpočinku.
 
 
Lepší vzduch
Uživatelé car-sharingu využívají pro své cesty i jiné dopravní prostředky — jdou
pěšky, jedou na kole nebo veřejnou dopravou — a za volant usedají méně často než
majitelé automobilů. Studie provedená Švýcarským úřadem pro energii ukazuje, že
bývalí majitelé automobilů, kteří začali využívat car-sharing, snížili svou spotřebu
energie při dopravě o 50 %. Samozřejmě pokles spotřeby energie je spojen se
snížením znečištění ovzduší, hlukových zátěží i s poklesem dopravních nehod.
 
 
Úspory při výrobě a recyklaci
Lepší využití vozidel po dobu jejich životnosti snižuje zátěž životního prostředí
spojenou s výrobou a likvidací vozidel.
 
 
Proč se car-sharing osvědčuje jako partner veřejné dopravy?
 
 
Spolupráce car-sharingu s provozovateli veřejné dopravy vytváří situaci, při které
oba partneři získávají. Podoba spolupráce může být různá — ale jedním
z nejčastějších způsobů je kombinovaná jízdenka, která se osvědčila na mnoha
místech. Např. v Brémách si kombinaci s roční jízdenkou vybrala celá třetina
zákazníků car-sharingu. Část zákazníků navíc přešla z měsíčního předplatného na
celoroční, což je pro provozovatele veřejné dopravy výhodné. V jiných místech
zajistil služby car-sharingu operátor veřejné dopravy.
 
 
Car-sharing carKde najdete car-sharing?
 
 
 
 
 
 
• Dánsku (Arhus Delebilklub — http://www.aarhuswebben.dk/delebiler)
 
• Švýcarsku (http://www.mobility.ch )
 
• Velké Británii (http://www.whizzgo.co.uk) i jinde.
 
 
Snižovat závislost na vlastních automobilech se daří i v Kanadě a v USA (firmy
ZIPCAR, Flexcar, Autoshare Toronto, City CarShare a další). Od skromných
a svépomocných družstevních začátků na konci osmdesátých let (Švýcarsko,
Německo) se služba profesionalizovala, začala spolupracovat se systémy veřejné
dopravy a díky prokázaným přínosům ji začala podporovat řada měst. Například na
konci roku 2005 vyhradil Washington D.C. 50 míst pro místní firmy Zipcar a Flexcar
a dalších 50 míst chce vyhradit v prvních měsících roku 2006.
 
 
Rozsáhlejší informace o car-sharingu vydal ve formě publikace Ústav pro
ekopolitiku, o.p.s. v roce 2006 za finančního přispění grantu Nizozemského
království.
.
.
Podklady k Integrovanému programu zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
obsahovaly v seznamu opatření i anglické sousloví car-sharing. Sdílení vozidel se
tak octlo na seznamu aktivit, které mohou pomáhat zlepšit ovzduší i v Praze.
Ovšem car-sharing vede nejen ke snižování emisí z dopravy, ale je i nástrojem
lepšího využívání veřejných prostranství. Proto by město i městské části měly
služby sdílených vozidel podporovat — at’ už provázáním na veřejnou dopravu,
vyhrazením parkovacích stání, nebo informační kampaní.
 
 
.
Dříve redaktorka ve Státním nakladatelství technické literatury, redaktorka
v časopise Architekt, věnovala se sběru materiálu pro dokumentární filmy.
Průběžně pracuje pro Pražské matky a jejich časopis Přes práh. Od roku 2003
pracuje v Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s., kde se zabývá především projekty
zaměřenými na zprostředkování informací a příkladů dobré praxe v oblasti
životního prostředí.
.
Více informací o car-sharingu najdete také na http://www.ekopolitika.cz .
.
.
.
15.08.2009 10:39:23
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one