logonove2-001.jpg

Zásady územního rozvoje schváleny i přes vážné nedostatky

Zásady územního rozvoje schváleny i přes vážné nedostatky - obrázek

Zásady územního rozvoje schváleny i přes vážné nedostatky - obrázek

Arnika - Centrum pro podporu občanů

 

18. 12. 2009 - PRAHA 

 


Na pražském magistrátu se včera "závodilo" o nejrychleji projednaný bod programu.  Během pouhých 10 minut rozhodli pražští zastupitelé o dokumentu, který nasměruje vývoj metropole v příštích letech. V takto krátké době totiž odsouhlasili návrh Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy. Magistrátní úředníci přitom vyhověli jen několika námitkám zástupců veřejnosti, a to navíc jen částečně. Námitku Arniky zamítli ze sporných formálních důvodů, z části pak vyhověli pouze třem námitkám. Dokument přitom zastupitelé odhlasovali prakticky bez diskuse, ostatně stejně jako mnoho z bodů, které následovaly po volbě nových členů nyní jednobarevné rady hlavního města, přijetí rozpočtu a diskuzích o kauze Opencard. Zásady územního rozvoje se přitom promítnou do nového územního plánu a budou v následujících letech rozhodujícím podkladem pro rozhodování o podobě Prahy.

 

Zastupitelé přijali Zásady, aniž by do nich zapracovali výtky Ministerstva životního prostředí. Spolu s nevypořádáním námitek to je důvod, proč Arnika hodlá napadnout přijetí včera schváleného dokumentu soudní cestou. Žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně mohou podat vlastníci nemovitostí, nespokojené městské části a zástupci veřejnosti, jedním z nichž je také Arnika. To bude možné až po nabytí účinnosti Zásad pravděpodobně někdy v lednu 2010. Soud má po podání žaloby 30 dnů na to, aby o návrhu na zrušení Zásad rozhodl. Podobně již dříve dvakrát zrušil změnu územního plánu Z 1000 týkající se městského okruhu a letištní dráhy.

 

Magistrát neuznal námitku Arniky jako zástupce veřejnosti z formálních důvodů, protože prý nebyla opatřena dostatečným počtem podpisů. Arnika předala více než 200 podpisů, magistrát vyžaduje 500. Stavební zákon přitom stanoví, že je třeba při projednávání územních plánů 500 podpisů občanů kraje nebo 200 podpisů občanů obce na území kraje. „Zásady územního rozvoje jsou sice územním plánem Prahy v postavení kraje, ale Praha je zároveň jedinou obcí na tomto území. Stavební zákon tuto nejasnost v případě Prahy výslovně neřeší, ale v tom případě by měla být podmínka vykládána ve prospěch občanů a jejich možnosti účastnit se projednávání prostřednictvím svého zástupce,“ ohradil se proti postupu magistrátu Lukáš Matějka, právní expert Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.

 

Magistrát jako předkladatel návrhu Zásad doporučil zastupitelstvu tento dokument přijmout i přes nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí. To je nezbytnou součástí procesu posuzování vlivu na životní prostředí. MŽP jej ale podmínilo splněním několika podmínek, které ale magistrát neakceptoval. Ministerstvo např. požaduje, aby byla do Zásad doplněna omezení některých záměrů (např. kritéria pro zachování lokality Trojmezí pro rekreaci a zeleň), aby se lépe chránila veškerá stávající zeleň a zemědělská půda na území Prahy nebo aby dokument lépe ochránil Naturu 2000 (zejména před záměry v blízkosti letiště v Letňanech, u plánované vysokorychlostní železniční trati (VRT) v tunelu pod letištěm v Letňanech a VRT v Klánovickém lese).

 

Zásady územního rozvoje jsou ze zákona podkladem pro územní plán Prahy. Jeho koncept je přitom již připraven. „Stavební zákon sice výslovně neříká, že Zásady musí být přijaty před zahájením prací na územním plánu, jejich přijetí až v době, kdy má Magistrát vlastně už jen vypořádat připomínky, které se ke konceptu shromáždí, jde ale proti duchu zákona a vůbec smyslu územního plánování,“ doplňuje právník.

 

K návrhu Zásad se sešlo mnoho připomínek a námitek (hromadné námitky podpořilo téměř 10 000 Pražanů). Stavební zákon ani správní řád neukládají veřejné projednání toho, jak se úřady s připomínkami vypořádaly - odkazují veřejnost pouze k nahlédnutí do spisu, který nyní leží na magistrátu. Včerejší jednání zastupitelstva bylo tedy jedinou veřejnou příležitostí, jak občanům vysvětlit, co se stalo před schválením Zásad s jejich hlasy. Jak je ale bohužel zvykem u projednávání dokumentů k územnímu plánování, vedení radnice zvolilo nejrychlejší možnou variantu schválení. „Pozorovat včerejší hlasování bylo místy až komické – některé body programu zvládli zastupitelé schválit v čase kolem jedné minuty. Tento způsob rozhodování je nejen neprůhledný, ale také odrazuje občany od toho, aby se aktivně účastnili rozhodování o věcech veřejných. Vedení radnice jim dává jasně najevo, že co chce prosadit, prosadí jak nejrychleji to jde,“ komentovala průběh včerejšího jednání zastupitelstva mluvčí Arniky Zora Kasiková.

 

 

Stránky věnované Zásadám územního rozvoje:
www.mestaprozivot.arnika.org/zasady-uzemniho-rozvoje 

 

zdroj:  Arnika

 

 

 

28.12.2009 11:13:20
hubertxy
Vlastní vyhledávání
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one