logonove2-001.jpg

Potřebujeme filosofii přežití?

 - obrázek

- obrázek

Josef Šmajs

Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči, a popularizaci vědy, Brno, Doplněk 2008, 104 stran, ISBN: 978-80-7239-221-6 

.


Knihu tvoří šest studií.

Potřebujeme filosofii přežití?

Filosofie od svého vzniku byla abstraktní disciplínou a nikdy neměla charakter „filosofie lidského přežití“. Podle autora potřebujeme novou ontologii kultury; „reflektovat kulturu ontologicky vlastně znamená zkoumat, jak člověk coby zvláštní biologický druh přírodu poznává a jak ji na základě získaného poznání přetváří, proč ji poznává tak, že ji může onticky změnit.“ Ontologie kultury by měla jednak varovat, jednak poskytnout koncept umožňující vznik pozitivní společenské vize. Umožní též změnit dnešní formální demokracii (umožňující pustošení přírody) v demokracii skutečnou, která bude čelit zbytečnému ničení Země.

K biofilní transformaci kultury: autor tvrdí, že potřebujeme znát systémovou podstatu kultury, abychom byli schopni čelit ekologické krizi; neujasněné pojetí kultury je možné chápat jako jednu z příčin lhostejnosti a skepse. Musíme tak nově porozumět systému, v jehož rámci kultura vzniká, tj. přírodě. Musíme přírodě znovu přiznat spontánní evoluční tvořivost, posvátnost schopnost reprodukovat biosféru včetně člověka. J. Šmajs se pak ptá po možnostech biofilní transformace kultury.

Všechny živé systémy poznávají: nejprve se táže, co je to poznávání. Poté hovoří o tom, že získávání relevantní informace z vnějšího prostředí znamená pro všechny systémy existenciální potřebu. Rozlišuje tři úrovně poznávání (čtení) skutečnosti.

Vzdělání jako úcta k Zemi: Upozorňuje na to, že školní ani občanské vzdělávání se nevěnuje vztahu přírody a kultury. Poukazuje na to, že školní ani občanské vzdělávání se nevěnuje vztahu přírody a kultury. Pokouší se formulovat „ontologické minimum“ srozumitelné žákům a uvádí sedm důvodů pro úctu člověka k planetě Zemi.

Řeč jako fenomén kultury: pojednává o vzniku a funkci řeči a o vztahu řeči ke sdělovacím prostředkům.

K problému popularizace vědy a filosofie: hovoří o problémech popularizace vědy a filosofie. 


klíčová slova: filosofie přírody, ekologie, kultura
 


http://www.flu.cas.cz/newweb/prehled/smajs12.htm

29.05.2009 23:42:54
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one