logonove2-001.jpg

Mysl a příroda

Mysl a příroda - obrázek

Mysl a příroda - obrázek

Gregory Bateson


Poznámky  Zdeňka  Neubauera  k  překladu

 

 

Existuje ve světě řada vynikajících autorů, kteří u nás, slušně řečeno, dosud nezapustili kořeny a to nejen kvůli jazykové bariéře. Ona "bariéra" skutečně existuje, ale spíše někde hluboko v nás. Nevadí nám ani to, že na podkladě jejich myšlenek vznikla řada úspěšných badatelských specializací. Takovým autorem je i Gregory Bateson, světoznámý americký biolog a filosof vědy, ke kterému se jako ke svému duchovnímu otci hlásí například dnes již v celém světě pěstovaný obor rodiné terapie, a to i přesto, že Gregory Bateson nikdy nebyl ani psycholog, ani psychiatr. Čím to ? Jeho úvahy zřejmě obsahují nějakou velice významnou výpověď o světě, kterou bychom neměli nechat kolem sebe proletět jen tak, bez povšimnutí. Internetový časopis Vhled (jehož první číslo jste právě otevřeli) vám chce tuto nelehkou situaci přece jen alespoň trochu usnadnit a proto jsme se rozhodli, že uveřejníme ve čtyřech částech jeho poslední (a pravděpodobně nejvýznamnější) knihu "Mysl a příroda (nezbytná jednota)". Přejeme vám krásné chvíle při její četbě a rovněž hluboký vhled.

 


Bateson Poznámky  Zdeňka  Neubauera  k  překladu


.
[1] Znění úryvku ze sv. Augusina (De civ. X. 14, 16-23, citujícího Plotinovy Enneady 3, 2, 13) bylo třeba pořídit z anglického znění, uváděného Batesonem; věrnější český překlad Julie Novákové (O boží obci Knih XXII. Vyšehrad Praha 1950, edice Kozoroh sv. 384, I. díl str. 498) nemá ten význam, kterého se Bateson v následujícím dovolává.

 

[2] Anglické pattern znamená původně šablónu ("patronu"); základní odpovídá německému Muster, tedy předloha, rozvrh, vzor či vzorek (ornament); rozšířeně či přeneseně se slovem pattern označuje jednak struktura a textura všeho druhu (skladba, sestava, zrnitost, profilace, zdobenost), dále typ, ražba, ražení, celkový vzhled apod. v odborných textech se používá pattern používá ještě obecněji, ve významu způsob (projevu, pohybu, chování, výskytu, rozložení), průběh (melodie, nemoci, křivky, zejména pak dějů a procesů, vyznačujících se rytmem, periodicitou, kolísáním, střídáním atp.) a co se česky pokoušíme vyjádřit slovem "obraz" (celkový obraz - dojem, syndrom - soubor příznaků). Za touto mnohoznačností a různorodostí však tuším cosi společného: děj i výsledek opakování (repetice), navracení (rekursivity), napodobování (imitace), sled (sekvence - následnost, následování) jako děj i výsledek, umožňující rozpoznánvání, setkávání, sledování, pokračování, trvání.

 

Do češtiny slovo pattern nelze ani převést (nejzdařilejší je aliterační návrh I. M. Havla: "patrnost" !) ani zavést (z důvodů nejen fonetických, ale i gramatických, neboť je nesklonné a nelze jej použít v množném čísle, ani z něj vytvořit sloveso, jako v angličtině). To působí překladatelům značné potíže, zvláště pak u myslitele, jakým je G. Bateson, pro něhož je pattern ústředním pojmem. Batesonovo důmyslné a originální využití tohoto mnohoznačného, vágniho a nadužívaného výrazu však odráží nikoliv nenapodobitelnou výhodu, nýbrž osudný nedostatek jazyka, ve kterém myslel a psal. Angličtině, podobně jako většině jiných evropských jazyků, totiž schází pojem podoba, a povědomí o jeho souvislosti s pojmy jako "podobnost", "podobat se", "napodobovat", "nápodoba" apod. které jsou z něj v češtině odvozeny, podobně jako "obdoba" a "ozdoba" - viz "zdobit", nehledě k "nádobě". (V některých slovanský jasycích znamená "podobat" tolik co "líbit" - srv. Angl. like a to like). Pro všechny tyto "estetické" pojmy užívají západní jazyky různých, vzájemně nepříbuzných a nepodobných označení, "podobě" zcela nepodobných. Jejich souvislost, spojitost a sounáležitost Bateson vytušil a byl nucen namáhavě vyhmatávat a sdělovat důmyslnou leč nezvyklou terminologií za pomocí výrazu pattern, aby zjednal porozumění pro podobání se - vztah podobnosti mezi podobami, což je pro česky myslícího čtenáře něčím přirozeným a samozřejmým.

 

Bylo by proto škoda, v marné snaze napodobit Batesonovu ctnost z nouze angličtiny, nevyužít přednost bohatství češtiny, která zkušenost estetického rozměru skutečnosti dávno učinila a vyjádřila. Použití naší "podoby" pro pattern je navíc v duchu Batesonova "platonismu": "podoba" je nejvýstižnějším českým protějškem "ideje" (EIDOS, IDEA) - platonských výrazů pro skutečnost, jejíž povaha (způsob propojení a provázání, sounáležitosti a závislosti, typ vztahů a spojitostí, řád jednoty a celistvosti atp.) spočívá na vztazích podob a podobností.

 

Krkolomná sousloví jako pattern-that-connects (spojující, propojující, provazující vzorec), či dokonce pattern-that-connects-patterns (vzor spojující vzory; podoba totohoto spojení) čili metapattern (nad-vzor, vzorec vyššího řádu), pattern-through-time (časový tvar, tj. souvislost časového průběhu, dějová jednota) atp., lze výhodně vyjádřit slovními spojeními jako "podoba podob", "podobnost podob", "podoba podobností" či "obdobná podobnost" a podobně. Nejčastěji si však vystačíme s pouhou "podobou", v níž moudrost českého jazyka pojmově sjednotila vzhled a vztah. "Podoba" (ostatně tak, jako "stvoření" - jiný český šperk !) sama zahrnuje a vyjadřuje jak jednotu a celkovost tvaru - jeho "tvářnost", tak vzájemnost, souvislost a propojení mezi tvary, které si odpovídají tím, že se podobají. Význam slova "podoba" spolumíní i dokonce i hierarchické uspořádání podobností. Řád stvoření, o němž pojednává Batesonovo dílo, lze tak v češtině vyjádřit doslova "jedním slovem".

 

[3] Tento ústřední, programatický, byť nepříliš srozumitelný výrok Batesonovy úvodní úvahy se sluší uvést v původním znění (viz předchozí poznámka):
The pattern which connects is a metapattern. It is a pattern of patterns. It is that metapattern which defines the vast generalization that, indeed, it is patterns which connect.

 


Internetový časopis Vhled
http://www.geocities.com/keculik/Bateson.html

 

 

19.06.2009 10:43:37
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one