logonove2-001.jpg

o.s. NÁDRAŽÍ NEDÁME!

o.s. NÁDRAŽÍ NEDÁME! - obrázek

o.s. NÁDRAŽÍ NEDÁME! - obrázek

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

 

 

 

 

http://www.stop-demolici.cz/

 

 

ČTK k tomu vydala tuto zprávu:
http://www.ct24.cz/doprava/64371-jiz-potreti-ministerstvo-resi-co-s-nadrazim/
 
Zde živý vstup prof. Suchomela do vysílání Rádia Česko:
http://media.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00980616.mp3

 

 

Praha, 20.8.2009

 

Domníváme se, že na podání odporu vůči prohlášení nádražní budovy v Ústí nad Orlicí za kulturní památku mají České dráhy, a.s., jakožto vlastník budovy, právo. Nicméně je v této souvislosti nutné konstatovat, že Dráhy v argumentaci při využití tohoto práva uvedly pouze formální aspekty a výsledek má pouze vliv na posunutí termínu dalšího jednání s investorem přestavby koridoru Správou železniční dopravní cesty a Ministerstvem dopravy, jakožto zřizovatelské organizace, což může mít za následek zpoždění termínu realizace stavby!

 

Jsme přesvědčeni, že jak původní prodejní cena objektu 15 milionů korun, tak i současná, téměř 5 milionů korun, je cenou nereálnou resp. nadsazenou. V rámci rekonstrukce objektu je předpokládaná výše investic v řádu desítek milionů korun, proto nepředpokládáme, že by se našel investor, který by i přes tento fakt objekt za pětimilionovou sumu zakoupil. České dráhy dlouhodobě deklarují svůj nezájem vlastnit předmětnou budovu, proto nerozumíme jejich zájmu na maximální kapitalizaci případného převodu majetku.

 

Občanské sdružení dlouhodobě, společně s Pardubickým krajem, navrhuje, aby budovu bezúplatně převzal investor (SŽDC) a v rámci celkové investiční akce přestavby nádraží dosahující částky 2,4 mld. korun stávající budovu zrekonstruoval a provozoval. Sdružení společně s krajem a městem Ústí nad Orlicí má řadu návrhů na využití pro volné prostory zbytné pro funkci výpravní budovy.

 

Jsme přesvědčeni, že v okolí objektu se stavba obdobného charakteru a výše investice nebude v nejbližších několika desetiletích opakovat, navíc s předem jasně daným využitím pro objekty železnice a proto je nutné využít této příležitosti k zahrnutí rekonstrukce objektu do této stavby!

 

Opakovaně tímto vyzýváme Ministerstvo dopravy, České dráhy a Správu železniční dopravní cesty k zahájení věcného dialogu, jehož cílem by mělo být stanovení podmínek, za kterých investor převezme a zrekonstruuje současnou výpravní budovu v Ústí nad Orlicí coby objekt železniční dráhy a současně kulturně-historického a krajinářského dědictví.

 

Po politickém rozhodnutí zachovat současnou výpravní budovu, jejíž demolice byla dlouhodobě plánována, se SŽDC pravidelně vyjadřuje o tom, že novou výpravní budovu, jejíž podoba byla podrobena kritice laické i odborné veřejnosti, stavět nebude. Nově upravený projekt, schválený ministerstvem dopravy, však se stavbou nové budovy na jiném místě počítá, což sdružení vnímá nejen jako podvod spáchaný na veřejnosti, ale také jako mrhání státními a evropskými prostředky, protože existence nové výpravní budovy byla odůvodňována demolicí současné budovy a protože nová stavba vyvolává rozsáhlé přídatné investice na obslužnou infrastrukturu při pozemkovém záboru další, i zemědělské půdy. Protože však současná budova zůstane zachována, argument o nutnosti stavby nové budovy padá!

 

Žádáme Ministerstvo dopravy ČR i ministra Gustáva Slamečku, aby zachoval kontinuitu rozhodování ministerstva a navázal na priority stanovené jeho předchůdcem Petrem Bendlem, z čehož vyplývá i jeho mandát ministra úřednické vlády.

 

V případě nádražní budovy v Ústí nad Orlicí to nebylo jen její existenční zachování, ale i její využití pro výpravní účely, což bylo jedním z výstupů návštěvy ministra Petra Bendla v Ústí nad Orlicí dne 20.2.2009. Autorem výroku „budova může sloužit výpravním účelům“ je generální ředitel SŽDC Jan Komárek.

 

Sdružení je připraveno ve spolupráci se SŽDC, Pardubickým krajem a městem Ústí nad Orlicí hledat a realizovat projekty, které obsadí volné prostory nádražní budovy tak, aby prospěšnost využití byla ve prospěch místa, regionu i dopravní cesty.

 

Hovoříme hlasem více jak 16.000 občanů této země, kteří si nepřejí nejen demolici nádražní budovy, ale pokud se zachová, její bezprizorní postavení mezi kolejemi, což by ji potenciálně odsoudilo k pozdějšímu zániku. Žádáme její maximální využití pro budoucí generace, na čemž jsme připraveni se společně s dalšími organizacemi a úřady podílet!

 

Předsednictvo ve složení:


                                                   Martin Kadrman
Olga Sommerová
Pavel Kovář

 

 

 

21.08.2009 14:09:04
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one