logonove2-001.jpg

Lidová škola urbanismu

Lidová škola urbanismu - obrázek

Lidová škola urbanismu - obrázek

PragueWatch

 

 

 

 

Lidová škola urbanismu je osvětový cyklus pro širokou veřejnost. Nechceme vyškolit nové urbanisty, ale srozumitelnou formou uvést zájemce do této složité a komplexní problematiky a pomoci jim snáze se v ní orientovat.

Zajímají Vás otázky města a jeho rozvoje?

Není Vám jedno, jakým způsobem se rozvíjí Praha?

Cítíte potřebu ovlivňovat proces vzniku územního plánu a nevíte, jak na to?

Pak je Lidová škola urbanismu určena pro vás.


 V rámci jarního programu chystáme tři úvodní přednášky, na něž naváže červnový workshop, v němž se účastníci seznámí s procesem územního plánování v praxi a možnostmi participace.

Registrace na první a další přednášky a akce LŠU je zde.

Leták o LŠU najdete zde (v .pdf).

 

Debata o LŠU v pořadu Lucie Vopálenské Zaostřeno na občana na ČRO 6Pilotní projekt LŠU byl podpořen Nadací české architektury.

Partnerem je Galerie Jaroslava Fragnera.

Další informace na emailu lsu@praguewatch.cz.

 

 

***

 

 

1. Přednáška „Co je to územní plán?“

2. 4. 2012 od 17:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

Ing. arch. Pavel Hnilička

architekt, urbanista

Pavel Hnilička architekti

Anotace

 • Co má být předmětem územního a regulačního plánu?
 • Jaký je vztah skutečného žitého světa s těmito dokumenty?
 • Co jimi lze ovlivnit?
 • Jaký je smysl těchto plánů?
 • Na co se soustředit a co naopak pominout?
 • Jak se staví město?
 • Tyto a další otázky si nastíníme v obecných souvislostech a vybraných konkrétních případech z praxe.

 

***

 

 

 

2. Přednáška „Územní plán jako nástroj“

23. 4. 2012 od 17:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

Ing. arch. Lukáš Vacek

urbanista, doktorand na FA ČVUT

Ateliér L

Anotace:

Nástroje a smysl územního plánování nejsou často dostatečně známy ani těm, kdo se s nimi profesně potýkají, natož laické veřejnosti. Odborníci tyto nástroje na jednu stranu kritizují pro jejich těžkopádnost, na druhou stranu jsou nezřídka zneužívány ve prospěch parciálních zájmů. Úkolem plánovačů a urbanistů je nejen naplňování smyslu územního plánování včetně diskuse nad jeho nástroji a cíli, ale i jasné vysvětlení oboru veřejnosti a umožnění jejího zapojení do procesu plánování měst. Redukce územního plánování na technokratický nástroj a jeho zneužívání bez zapojení veřejnosti jsou alarmující. Bez jasného vysvětlení významu, procesů, přínosů a rizik územního plánování není možná efektivní kontrola občanů nad procesem přeměny měst. Struktura přednášky:

 • význam plánování
 • nástroje a metoda
 • proces územního plánování
 • život územních plánů
 • kontrola a zapojení veřejnosti

***

 

 

 

3. Přednáška „Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn“

21. 5. 2012 od 17:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

Mgr. Tomáš Erbák

advokát

Ateliér pro životní prostředí

Anotace:

 • význam / právní účinky územního plánu
 • postavení územního plánu v hierarchii územně plánovací dokumentace
 • procedura schvalování a vydávání změn územního plánu
 • připomínky a námitky a rozhodování o nich
 • opravné prostředky proti rozhodnutím o námitkách
 • správní a soudní přezkum opatření obecné povahy
 • omezení doby platnosti územních plánů
 • úpravy směrné části územního plánu vydaného podle zákona č. 50/1976 Sb.
 • informační zdroje

***

 

 

 

4. Přednáška „Participace obyvatel na rozhodování o rozvoji území“ a workshop: simulační hra „Máme plán!“

16. 6. 2012 od 10:00 do cca 15:00 v Chodovské tvrzi (Ledvinova 86/9, Praha 4)

Přednášející:


Ing. arch. Petr Klápště

urbanista, doktorand na FA ČVUT

Nature systems


Workshop moderují:

Petr Klápště a Lukáš Vacek

Anotace přednášky:

Participace veřejnosti na plánování je v současné době rozšiřujícím se trendem jak v západní Evropě a USA. Představuje reakci na proměnu kontextu plánování – změnu vnímání vztahů ve společnosti a změnu charakteru typické plánovací úlohy od plošného rozvoje směrem k transformaci stávajících struktur, které již mají své obyvatele. Řada mezinárodních dokumentů také v rámci strategie udržitelného rozvoje zahrnuje participaci na rozhodování jako důležitou součást sociálního pilíře udržitelného rozvoje. V ČR se participace rozšiřuje zejména díky inspiraci ze zahraničí, a to především ve měřítku menších urbanistických projektů (veřejné prostory) a strategií institucionálních partnerství (místní akční skupiny). Metodická podpora pro plánování participace, zejména v úzké vazbě na nástroje územního plánování je doposud nedostatečná a je třeba ji různými možnostmi rozšiřovat. Osnova přednášky:

 • Modelový příklad participativního projektu
 • Východiska participace - proč je dnes aktuální a k čemu může přispět
 • Jak vytvořit plán participace - cíle a možné metody dle fází plánování
 • Jak zorganizovat participaci

Anotace workshopu:

Hra „Máme plán!“ umožní hráčům v rolích aktérů územního rozvoje získat zkušenost s procesem vzniku územního plánu a hlavními zájmy, které ho ovlivňují. V průběhu hry vzniká územní plán v modelovém městě, přitom většinou nastávají v realitě typické situace. Následná diskuze umožní hráčům zkušenost ze hry reflektovat a přenést do reálného života.

Cíle hry:

 • Poznat územní plán – jeho význam, důležitost, podobu a způsob vzniku.
 • Poznat možnosti a práva občanů při vytváření plánu.
 • Poznat jaké vlivy formují městské prostředí a jak velký význam při tom hraje funkční skladba města

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PragueWatch

31.03.2012 22:26:32
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one