logonove2-001.jpg

Volání hor a hnutí hlubinné ekologie

314732_419456711462180_1884070266_n.jpg
Arne Naess
********

„Dospěl jsem k názoru, že je někdy žádoucí jednoduše vypsat tendence a přístupy charakteristické pro příslušníky a příznivce hlubinně ekologického hnutí […]

1. Využívání skromných prostředků. Vyhýbání se nadbytečných prostředků k tomu, abychom dosáhli cíle.

2. Tendence preferovat aktivity přímo sloužící hodnotám o sobě a mající vnitřní hodnotu. Vyhýbání se aktivitám, které jsou spíše prostředkem, nemajícím žádnou hodnotu o sobě nebo jsou příliš daleko od podstatných cílů.

3. Anti-konzumní styl a minimalizace osobního vlastnictví. Tento negativní přístup plyne z bodu 1. a 2.

4. Snaha udržovat a zvyšovat citlivost a ocenění věcí, kterých je dostatek pro všechny.

5. Absence nebo velmi nízká úroveň ‚neofilie' - lásky ke všemu novému, protože je to nové. Oceňování starých, již používaných věcí.

6. Snaha o život bohatý na situace hodnotné samy o sobě a též snaha o činnost raději než pouhou zaneprázdněnost.

7. Uznání etnické a kulturní jinakosti lidí, odpor vůči chápání cizího jako ohrožení.

8. Zájem o situaci ve třetím a čtvrtém světě a snaha vyhnout se hmotnému životnímu standardu, který se příliš liší a převyšuje životní standard chudých. (Globální solidarita v životním stylu)

9. Ocenění životního stylu, který je možné univerzálně sdílet, a který není očividně neudržitelný bez (páchání) křivd (bezpráví) na ostatních lidech a formách života.

10. Snaha získat hloubku a bohatou zkušenost spíše než intenzitu.

11. Ocenění a snaha - vždy, když je to možné - získat smysluplnou práci spíše než práci pouze pro naplnění životních potřeb.

12. Žít plným (nikoliv komplikovaným) životem, snaha zažít tolik pozitivních zážitků, kolik jen je to v daném čase možné.

13. Rozvoj vztahů v komunitě (Gemeinschaft) spíše než ve společnosti (Gesellschaft).

14. Podpora, nebo participace v primární produktivní sféře - v drobném zemědělství, malých lesnických firmách, v rybářství.

15. Snaha o uspokojování životních potřeb spíše než tužeb. Odpor vůči tendenci ‚jít na nákupy' jako rozptýlení nebo terapie. Zmenšení celkového počtu vlastněných věcí, upřednostňování starých, použitých, ale dobře udržovaných věcí.

16. Snaha o život v přírodě spíše než jen její ‚navštěvování' - vyhýbání se turizmu (s občasným využitím turistického zařízení).

17. Snaha o to pohybovat se v nechráněné přírodě ‚lehce a bez následků'.

18. Tendence ocenit všechny životní formy spíše než vybírat pouze ty, které považujeme za krásné, pozoruhodné či úzce chápáno užitečné.

19. Nikdy nepoužívat živé bytosti pouze jako prostředky. Stálé uznání jejich vnitřní hodnoty a důstojnosti - i když je použijeme jako zdroje.

20. Jestliže nastane konflikt v obhajobě zájmů psů a koček (a dalších domácích zvířat) a divokých zvířat - tendence postavit se na stranu těch divokých

21. Snaha bránit místní ekosystémy, ne jen jednotlivé formy života. Chápání místních komunit jako součástí ekosystému.

22. Odsuzování nepřiměřeného zneužívání přírody nejen jako zbytečné, nesmyslné a odsouzeníhodné, ale také jako drzé, kruté, odporné a zločinné - ovšem bez odsuzování lidí zodpovědných za toto zneužívání.

23. Snaha jednat rezolutně a bez zbabělosti v konfliktech, ale důsledné dodržování principů nenásilí ve slovech i skutcích.

24. Podíl na a podpora přímých, nenásilných akcí, jestliže ostatní možnosti selhávají.

25. Vegetariánství, úplné nebo částečné."

http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/texty/20073/148-rozporuplny-arne-naess-nkolik-poznamek-k-zakladateli-hlubinne-ekologie-ii NAESS, A. Deep Ecology and Lifestyle. In Deep Ecology for the 21st Century: Reading on the Philosophy and the Practice of New Environmentalism. Boston: Shambhala, 1995

*********
_vyr_848ekologie-pospolitost-a-ziv-styl.jpg
Arne Naess: Ekologie, pospolitost a životní styl

Náčrt ekosofie

ABIES - Vydavateĺstvo Lesoochranárského zoskupenia VLK, 1996, upravil David Rothenberg, překlad Jiří Hrubý
Kvantitativní přírodní vědy musejí k popisu jednotlivých aspektů reality používat modelů. To je v rozporu s gestaltovým pojetím přírody, jak si ho utváříme v běžném životě. Tak zvané mýtické myšlení je ovšem myšlení gestaltové. Jazyk se přizpůsobuje našemu společnému kulturnímu gestaltu. V mýtech mají kořeny slova a výrazy pro gestalty sestávající z velmi nesourodých prvků.

Šerpové svou velkou horu nazývají "Tseringma". My pak slovo Tseringma považujeme za geografický termín. Když se ale dozvíme, že Tseringma je také jméno krásné bílé princezny a dále "matky dlouhého života", jako bychom přišli na nějakou víceznačnost. Tak to ale není - Šerpové jasně říkají, že to slovo v obou případech znamená totéž. (A jsou snad v naší kultuře názvy pro geografické prvky jiné?). Jednota je prý záležitost "mýtická" a mladý Levy Bruhl (později svá tvrzení odvolal) a další badatelé zabývající se odkazem Augusta Comta tvrdili, že mýtické myšlení je plné rozporů. Jeden z nich napsal, že pro evropského antropologa je kámen prostě tvrdý kámen; kámen je však současně "duch", tedy něco měkkého. Autor to považuje za logický nesmysl! Když ale budeme předpokládat, že pojmenování věcí je v souladu s gestaltem, mýtické uvažování rázem bude pochopitelnější. A pokud s realitou ztotožňujeme gestalty, a nikoliv pouze jejich fragmenty, mýtické představy nám zprostředkují skutečnosti, které naše kultura většinou vůbec nezná. Právě toto ztotožnění je podstatou ontologie Ekosofie T. Málokterý evropský antropolog si mohl prožít gestalty cizích kultur. Domorodé kultury jsou tak tedy "nelogické". Gestaltové myšlení poskytuje klíč ke komunikaci různých kultur. Verbální degradace gestaltů (kámen je kámen!) znamená i úpadek kulturní. Platí to i naši kulturu.

Spory mezi ekonomy a ochránci přírody ukazují, jak je vnímání reality obtížné. To, co ochránci vidí a považují za realitu, to technokrat obvykle za realitu nepovažuje, a naopak. Pro ochránce přírody je les celek, gestalt. Když hovoří o „srdci lesa", nemyslí tím geometrický střed. Pro ekonoma je les množství stromů - tvrdí proto, že silnice napříč lesem zaujímá vzhledem k celému lesu jen velmi malou plochu, tak proč vlastně ten rámus kolem celé té záležitosti?

Hlavní normativní argumenty proti přiřazování ceny částem přírody shrnul mezinárodně známý odborník na energetiku a stoupenec hlubinné ekologie Paul Hofseth: Jestliže se osoba A zeptá B, kolik je ochoten zaplatit, když mu A nezlomí ruku, pak částku, kterou B vysloví, nelze považovat za cenu nebo hodnotu ruky. B má na svou ruku právo. Lámat lidem ruce se nesmí. Totéž platí o nedotčené přírodě - přístup k ní je právem. Jestliže se vláda A zeptá obyvatelstva B, jakou cenu zaplatí za ochranu části přírody, pak cena není cenou oné části přírody ve stejném smyslu jako když auto stojí 5 tisíc dolarů. Hofseth přístup do volné přírody přirovnal k "přístupu" ke vzdělání. Pro některé vzdělané skupiny obyvatelstva by mohlo být velice výhodné, aby se některým jiným skupinám kvalitního vzdělání nedostalo. To ovšem není správné. V případě práv kalkulace nákladů a zisků nefunguje. Autoři metodologicky vytříbených empirických šetření mohou svou práci bránit jakkoliv, ale rozhodně by měli prohlásit, že žádné cenovky na přírodu nelepí.
15.04.2013 16:33:46
hubertxy
Vlastní vyhledávání
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one