logonove2-001.jpg
Selekce \ Selection - obrázek

Selekce \ Selection - obrázek

Dominik Hejtmánek a František Polák

5—16. 1. 2011
Nová síň
 


Selekce / Selection


5—16. 1. 2011
Nová síň
Voršilská 3, praha 1


editoři editors
Dominik Hejtmánek a František Polák


www.selekce.org

 

0


 

 

 

 

Editoři výstavy Dominik Hejtmánek a František Polák vnímají proces výběru jako svébytnou tvůrčí metodu.
Rozhodli se jí aplikovat na sbírku 30 000 diapozitivů, kterou Dominik Hejtmánek shromažďoval 4 roky z desítek různých zdrojů.
Sbírka obsahuje fotografie z rodinných a osobních archivů od stovek neznámých autorů, které nikdy neměly ambici stát se uměleckým dílem.
Jejich výběr a instalace do výstavního prostoru je uvádí do neobvyklých významových souvislostí. Všechny diapozitivy vznikly
v období mezi 50. a 90. Lety minulého století a není snadné je tematicky zařadit. Selekce pracuje s nejrůznějšími fotografickými stereotypy
od portrétu a skupinových fotografií přes dokumentární záběry z cest až po snímky přírody a všedního života.

 


The editors of the exposition Dominik Hejtmánek and František Polák perceive the process of selection as a unique creative method.
They opted to apply it on the collection of 30 000 diapositives, which have been collected for four years by Dominik Hejtmánek from various sources.
The collection comprises family photography submitted by unknown authors. These pictures were produced without the intention of becoming artistic.
The process of selection and introduction of these pictures to a gallery presents them in a new context. All these diapositives were produced
from the early 50’s till the early 90’s and it is difficult to pigeon-hole them thematically. The selection is concerned with various
stereotypes in photography, ranging from portraits to group photography, documentary pictures and simple images of nature and mundane life.

 

 


___
Na rozdíl od většiny umělců, kteří za poslední půlstoletí pracovali s estetikou privátních obrazových archivů, dělí hejtmánka s polákem díky jejich mládí
od jejich materiálu bezpečný časový i osobní odstup. Obrazy přestávají mít nostalgickou příchuť, jsou jen jednoduše a nevyvratitelně staré,
samotná destilace času je přímější a prostší (a také děsivější). Výsledkem je tak lehce odtažitý, ale zato mnohem bezelstnější přístup
k doposud emotivně zabarvenému materiálu.
Právě proto se hejtmánek s polákem mohou bez obav pustit do kategorizace, která ve své přibližnosti vždy ukazuje marnotratnou zábavnost veškerých takových
snah. Snaha o rozdělení do tematických oddílů je vždy jen dočasná a prolínající se, tvořící shluky a mlhoviny reálných i fiktivních souvislostí.
S plným vědomím výše zmíněného se hejtmánek a polák prezentují jako editoři, ačkoliv by se, dle úzu současného umění, mohli označit i za autory.
Jejich přístup, ležící někde mezi rolí archiváře a aranžéra, je částečně vědecký a částečně estetický, aniž by jedno mělo převažovat nad druhým.
Je to především hra ve své ideální podobě, rozšafně vážná i nekonečně proměnlivá.
Prozatímním výsledkem této enormní žně je prostá a přitom velkorysá instalace na třech stěnách, jen náznakem ukazující nekonečnost
a neukončenost jakékoliv možné organizace. Hejtmánek a polák nám tak umožňují zahlédnout jediný, náhodně vygenerovaný cíp hustého oblaku obrazových reliktů
20. století, stojící na vratké hraně mezi fotogenií a marností. Dobrý způsob, jak se dozvědět o možné nicotnosti vlastní historie relativně včas.


Pavel vančát

 

 


Unlike several other artists who have been engaged for the past 50 years with the aesthetics of private photography, Hejtmánek and Polák
were due to their age not involved in this period and therefore they are not personally attached to this era. The images cease to have the odour of nostalgia;
they are simply And undeniably old. It is due to the element of time that the pictures are plain and direct (and also horrifying). The result is
a slightly detached but much more objective attitude towards a relatively sensitive material.
Therefore, Hejtmánek and Polák do not have to refrain from pigeon-holing which in its proximity shows a vain banality of all these attempts.
The attempt to categorize and divide material thematically is a temporary one and interlinked, producing overlaps of the real and fictional context.
Having said that, both hejtmánek and polák present themselves as editors, even though they may present themselves as authors (in accord with the contemporary
artistic standards). Their attitude, somewhere in between the role of an archivist and an arranger, is equally scientific and aesthetic.
Above all, it is a rendition of a game in its ideal form, prudently serious and infinitely variable.
The result of this “enormous harvest” is a spacious and still liberal exposition on three walls only hinting at the infinity of any possible order.
Thus, Hejtmánek and Polák provide us with a view of a single aleatory edge of a dense cloud of pictorial relics of the 20th century, balancing on the edge

 

 

 

 

 

 

10.01.2011 14:28:03
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one