logonove2-001.jpg
We are answering to your questions - obrázek

We are answering to your questions - obrázek

Malíř

 

 

We are answering to your questions

 

Společnost Questions Free (registrovaná pod značkou QF) monitoruje umělce zemí Evropského společenství. Sleduje všechny informace, které stahuje z webových stránek galerii i z webových stránek jednotlivých umělců a monitoruje také reprodukce uměleckých děl, nejméně tři a nejvíce pět. Výsledky těchto počítačových analýz, které pro tyto účely provádí specielně vyvinutý software (zkratka AAP, Art Analyzing Program), vyhodnocuje a vytváří pro každého umělce úplnou databázi. Na webových stránkách společnosti QF (www. Questions Free) je k dispozici servis (viz rubrika we are answering to your questions), kde si zájemce vyhledá v abecedně seřazeném katalogu jméno umělce, který ho zajímá. Zde může nalézt všechny údaje o jeho výstavách, bibliografii, soupis jehodosavadního díla, ceny, která galerie umělce zastupuje. A co více. Je možné tomuto elektronickému servisu zadat otázky, týkající se životopisu umělce a jeho tvorby. Otázky jsou během několika vteřin zpracovány a zodpovězeny. Domnívám se, že databáze získaná dlouhodobým monitoringem dat, elektronická analýza děl a její následné zpracování a vyhodnocení poskytují úplnější, přesnější a bjektivnější informace o umělci, nežli může podat kterýkoli historik umění. Použila jsem proto nabídky společnosti QF a zadala jsem otázky týkající se osobnosti a díla Michala Nesázala. Můžete mi sdělit základní životopisné údaje o umělci jménem Michal Nesázal?

Narozen v Brně ve znamení raka. Jeho činům vládne Luna. Je založen emocionálně, přesto má obsedantní potřebu matematicky přesných formulací. Stále jej doprovází dvě bytosti – muž v klobouku a třínohý pes. Je neagresivní, introvertní, skromný. Od dětství má svůj vlastní způsob vnímaní světa, který je jen obtížně sdělitelný, většinu času přebývá v tomto nekompatibilním světě. Nicméně je možné s ním komunikovat skrze jeho obrazy. Různá nedorozumění však nelze vyloučit. Umělec narozený v Brně ve znamení raka a doprovázený třínohým psem a mužem v klobouku má některé, pro něj zatím skryté, schopnosti v oblasti psychotroniky, psychomantie a telepatie. Na jakých školách studoval a ve kterých letech?

Školy byly pro tohoto umělce irelevantní.

Jaké byly umělecké počátky Michala Nesázala?

Tento umělec poprvé veřejně vystoupil v roce 1991 v Praze, aby založil skupinu Pondělí a realizoval svou první One Man Show s názvem Česká duše.

Je duše Michala Nesázala rovněž česká?

Nikoli. Duše tohoto umělce je kosmická.

Získal Michal Nesázal nějaká důležitá ocenění?

17. listopadu 1992 v 17. 00 se stal laureátem ceny Jindřicha Chaloupeckého.

Proč jsou vaše odpovědi někdy věcné a přesné a jindy jsou vágní a divné? Neuvedli jste ani rok narození a nyní uvádíte v případě udělení ceny i den, měsíc a hodinu.

Naše odpovědi jsou vždy věcné a přesné. Data uvádíme pokud jsou důležitá.

Analyzovali jste některé obrazy Michala Nesázala?

Ano. Provedli jsme analýzu jeho pěti obrazů.

Jakých?

Oceán, 2005, Neoland, 2003, Fjordy, 2002, Ultraprostor lebky, 2007, Ultraprostor zelený park, 2007, Ultraprostor hora, 2007.

K čemu jste došli. Například Oceán?

Oceán odráží to, co je nahoře i to, co je dole. Jak nás informuje Smaragdová deska, obojí je stejné. Tento princip uplatnil umělec také v obraze Neoland a v Ultraprostoru

zelený park. Oceán zrcadlí svět v podvojné perspektivě, stejně jak to činí klidná a čistá hladina mysli.

Proč Michal Nesázal maluje takové obrazy?

Protože tento umělec také sám sebe zrcadlí podvojně a simultánně, jak chodí na zemi i jak létá v nebi.

Nepřipadá vám, že Nesázal maluje krajiny, jakoby je tvořil na počítači?

Nikoli. Prostor obrazů tohoto umělce není digitální. Je to prostor vyvážených interferencí všech vztahů.

Co vlastně znamená ultraprostor?

Prostor, který převyšuje naše schopnosti smyslového vnímání.

A jak máme tedy takový prostor vnímat?

Mimosmyslově.

Rozumím, ale obávám se… a není možné vnímat obrazy Michala Nesázala i očima? Vždy jsou krásné.

Například modré krajiny! Nebo zelené, a bílá krajina a ty stromy! Stromy a kopce mi připomínají krajinu na Sassettově obraze Mystický sňatek svatého Františka, nebo krajiny na obrazech Masovina da Panicale a také mi připomínají krajiny na obrazech Piera della Francesca. Ano, jsou stejně čisté a krásné. Jenže všude chybí lidé!

Bez odpovědi

Proč na obrazech Michala Nesázala nejsou lidé?

Tento malíř usiluje o dokonalost.

O dokonalost? Na obraze Ultraprostor lebky jsou lebky s modrýma očima. To je dokonalost? A vůbec proč má smrt modré oči?

Na obraze Ultraprostor lebky nemají lebky modré oči, nemají žádné oči. Lebky jsou bílé, prázdné a čisté, jako může být jen mysl, která hledí bez očí na modré kopce a odráží jejich barvu. Krajiny tohoto umělce jsou krajinami mysli.

Mysli usilující o dokonalost. Vše, co vzniká v dokonalé mysli, je čisté a prázdné.

Obrazy Michala Nesázala jsou dokonalé?

Směřují k dokonalosti.

Jako krajiny Piera della Francesca?

Obrazy Piera della Francesca jsou dokonalé.

.

 

.

A proč je na obraze smrt, když umělec usiluje o dokonalost?

Na obraze tohoto umělce není smrt. Jsou tam bílé prázdné lebky.

Ale lebky to je jako smrt! To je symbol smrti.

 

Symbol je symbol a smrt je smrt. Vyhledej webovou stránku: www.Oxford University. Maud Bodkin. Symbolism of cavern.

 

Dobře, nechme obraz Ultraprostor lebky být. Podívejme se na Ultraprostor hora. Myslíte si, že je to krajina ráje? Je to rajská zahrada?

Na obraze Ultraprostor hora je cesta se zelenými stromy kroužící kolem bílé hory -- místa spojení země a nebe, pak cesta pozvolně stoupá po úbočí vzhůru. Na obraze je jenom jedna hora, zatím co na obraze Ultraprostor lebky nebo na obraze Fjordy je více hor. Jedna hora odpovídá čínské hoře středu Sung-šan nebo indické hoře Mer, nebo západní hoře Kchun-lun, kde má počátek deset tisíc věcí a spojuje se zde jin a jang.

Vaše odpovědi mě poněkud unavují. Řekněte mi raději jak hodnotíte dosavadní výstavy Michala Nesázala?

Kterou z nich hodnotíte jako nejlepší?

Nejlepší výstava tohoto umělce teprve čeká. 

.

 

/převzato z webových stránek www. Questions Free, QF/

Milena Slavická

. 

 

01.07.2009 16:23:50
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one