logonove2-001.jpg

Českému lidu a městu Praze

Českému lidu a městu Praze - obrázek

Českému lidu a městu Praze - obrázek

Eduard BURGET

Slovanská epopej Alfonse Muchy

 

Schůzka na Křížkách,
desátý obraz Slovanské epopeje, 1916
(Galerie hlavního města Prahy)Bude to již bezmála osmdesát let, co Alfons Mucha ukončil práci na monumentálním cyklu dvaceti obrazů Slovanské epopeje, věnovaných dějinám a oslavě slovanské vzájemnosti. Své dílo Mucha odkázal českému lidu a městu Praze a samozřejmě očekával jeho trvalé umístění v důstojných výstavních prostorách. Jiné, především finanční nároky si nekladl, jelikož vytvoření cyklu považoval za svou svatou povinnost. Na podzim 1928 bylo skutečně všech dvacet pláten Slovanské epopeje vystaveno v nově otevřeném Veletržním paláci. Vystavení Epopeje spojené s otevřením nového paláce se stalo součástí oficiálních oslav desátého výročí vzniku republiky. Mucha mohl být spokojen, protektory výstavy byli ministr školství a národní osvěty Milan Hodža a pražský primátor Karel Baxa, v čestném předsednictvu zasedli zástupci Poláků, Bulharů, Rusů, Srbů, Chorvatů a Slovinců. Muchova výstava se kromě toho těšila podpoře celé řady veřejně činných osobností, ať už to byli rektoři vysokých škol, předsedové uměleckých spolků, politici, spisovatelé a výtvarníci. Velké očekávání však nakonec přineslo zklamání. Jisté náznaky "nepochopení" se projevily již v roce 1919, kdy Mucha poprvé vystavil prvních jedenáct obrazů cyklu v pražském Klementinu. Krátce nato byly obrazy zaslány do New Yorku, kde byly od ledna 1921 vystaveny v Brooklynském muzeu. Mucha zde slavil obrovský úspěch, jeho výstavu navštívilo více jak půl milionu diváků. Muchova obliba v Americe byla pochopitelná. Právě zde totiž při svém pobytu v letech 1904-1910 získal pro svůj slovanský cyklus význačného přímluvce a mecenáše. Byl jím americký průmyslník Charles R. Crane, který byl uznávaným znalcem a obdivovatelem východních kultur. Crane procestoval Asii a dva roky byl velvyslancem v Číně, zároveň podporoval ruské umělce a v New Yorku vydržoval ze svých peněz Ruský symfonický orchestr. V pozdějších letech se Craneova rodina de facto "zasnoubila" s Československem: ještě před první světovou válkou založil Crane na univerzitě v Chicagu katedru slovanských nauk, kde později přednášel T. G. Masaryk. Syn Richard byl prvním americkým velvyslancem v Československu a Craneova dcera se nakrátko stala manželkou Jana Masaryka.

 

Mucha, který Slovanskou epopej považoval za své vrcholné dílo se proto do Čech vracel s odhodláním vše podřídit práci na Epopeji. Již dříve se důkladně teoreticky připravoval, studoval literaturu a některé náměty konzultoval s francouzským historikem Ernstem Denisem. V této souvislosti podnikl také řadu cest: v roce 1913 se vydal do Ruska, později do Bulharska, na Balkán, do Cařihradu a rovněž do řeckých pravoslavných klášterů na Mont Athosu v dubnu 1924. V řeckých klášterech, kde hledal inspiraci pro obraz Zavedení slovanské liturgie, si Mucha připadal doslova jako na Marsu, jak sám v jednom ze svých dopisů uvedl: V nočním tichu v tajemné tvrzi mezi skalami a háji, za třpytu hvězd - v pološeru velikého dvora s mozaikovým dlážděním se míhaly černé stíny mnichů s černými plachetkami na vysokém kulatém klobouku - vynořovaly se odevšad, ze všech ústí a mířily do chrámu... Tam v cerkvi samé, zlacená řezba a malby na stěnách a bohatý ikonostas se stříbrnými a zlatými ikonami a všude kolem stěn ve stínu probělávaly bledé obličeje... a v přední, hlavní části chrámu táhly se nápěvy truchlivých, starých řeckých zpěvů a dávná slova staroslovanské liturgie, nezměněné od dob předcyrilometodějských. Zrovna tak zněly tytéž zpěvy v původním chrámu velehradském.

 

Po návratu do Prahy si Mucha pronajal ateliér na zámku ve Zbirohu, kde bylo možné tak rozměrná plátna (9 x 7 metrů) vůbec realizovat. Práce se nakonec i v důsledku války a značné náročnosti úkolu protáhla až do zmíněného roku 1928, kdy byl cyklus vystaven. Muchův dar městu Praze se však začal pozvolna měnit v dar "danajský". Nejenže přijetí u kritiky bylo negativní, ale i z praktického hlediska nebylo jasné, kam tak rozměrný soubor umístit. Muchovo propojení akademické historické malby se symbolismem bylo řadou kritiků považováno za paskvil, který nemá v současném umění co dělat. Navíc ani námětově nebyl Mucha pro běžné diváky srozumitelný; obrazy mají vedle zachycení historických události rovněž silně alegorický charakter, důležitou roli zde hraje několik dějových plánů, významná je i symbolika barev atd. Každopádně Mucha se již za svého života trvalého vystavení Slovanské epopeje nedočkal. Krátce po okupaci v červenci 1939 zemřel. Během války byla Epopej ukryta v zemském archivu a až v roce 1950 zapůjčena k instalaci na zámku v Moravském Krumlově. Soubor byl restaurován a od roku 1963 je také na zámku vystaven.

 

V posledních letech se vedly spory o to, zda Muchovu Epopej převézt do Prahy a postavit k těmto účelům novou budovu. V roce 2005 bylo rozhodnuto, že se tak stane. Od začátku se však tento záměr jeví jako nesmyslný. Díky Slovanské epopeji přitahuje Moravský Krumlov řadu návštěvníků z domova i ze zahraničí, navíc zde Muchovo dílo již tak nějak zdomácnělo. V Praze však bude jen jednou z mnoha atrakcí, kterých i tak rozhodně není málo.

 

 

Dějiny a současnost

http://dejiny.nln.cz/archiv/2006/092006-12.html

 

detailně

http://www.polanka.wbs.cz/Slovanska_Epopej.html

http://waity5.blog.cz/0901/moravsky-krumlov-slovanska-epopej-1-cast-alfons-mucha

 

 

 

 

 

22.08.2009 15:35:10
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one