logonove2-001.jpg

Jaroslav Žák ve sci-fi

Jaroslav Žák ve sci-fi - obrázek

Jaroslav Žák ve sci-fi - obrázek

Sarden

 

 

 

 

Jaroslav Žák se narodil roku 1906 a po absolvování Filosofické fakulty Univerzity Karlovy (1929) byl středoškolským profesorem - nejprve v Praze, v roce 1932 ve Dvoře Králové, pak odešel do Liptovského Mikuláše a v letech 1936 - 1946 působil v Jaroměři. Podle jeho knížek a námětů vznikly filmy Študáci a kantoři a Cesta do hlubin študákovy duše. Od roku 1945 pracoval jako lektor Čs. filmu a jako novinář. Jeho jednoznačný postoj k událostem Února 1948 ho umístil na černou listinu a tak odešel z oboru a od roku 1952 pracoval ve zdravotnické dokumentaci. V roce 1960 zemřel ve věku pouhých čtyřiapadesáti let.


Jaroslava Žáka pojilo s malířem Vlastimilem Radou (1895 - 1962) těsné přátelství, které přerostlo v autorskou spolupráci. Vlastimil Rada ilustroval řadu jeho knih, a také se pustili do společného psaní. Vzpoura na parníku Primátor Dittrich (1930) byla jejich pokusem o dětskou knihu. Ta byla následována tentokrát už dospěláckým pokračováním Dobrodružství šesti trampů aneb Nové pověsti české (1933) a volnou trilogii završili roztomilou féerií Z tajností Žižkovského podsvětí (1933). Své zkušenosti ze střední školy - ovšem zkušenosti značně zidealizované - vložil do knih Študáci a kantoři (1937), Cesta do hlubin študákovy duše (1938) a Pan Posleda, přítel študáků (1939, opět s Vlastimilem Radou).


Jeho bibliografie do skončení války obsahuje ale i další knihy - Vydržte až do finiše (1939), Svět se mění nenápadně (1940) a Oheň (1943). Po válce následovaly soubory jeho fejetonů Z palce, Bavíme se ušlechtile, Mezi nebem a zemí a Kámen mudrců (vše 1946). Po delší odmlce byly ke knižnímu vydání uvolněny dva jeho romány - Kouzelné rukavice (1958) a Dobrý borec Antonín (1959). 


Román Ve stínu kaktusu začal vycházet počátkem roku 1948 ve Svobodném slově jako román na pokračování - jeho vydávání však bylo zastaveno a knižní podoby se dočkal až v roce 1990. Pouze časopisecky a posmrtně vyšel román Tajemství domovníka Jaroslava (Práce, září - říjen 1968). Kolem roku 1971 vydalo nakladatelství Olympia řadu jeho již dříve vydaných knih. Sbírka Žákovská knížka Jaroslava Žáka (1991) obsahuje povídky, většinou již dříve publikované roztroušeně po časopisech. Romány Konec starých časů a Na úsvitě nové doby (1993) vyšly rovněž posmrtně.


Žákova poetika je v české literární oblasti naprosto nezaměnitelná. Jeho tvorba má tři hlavní pilíře: tramping (a také skauting), prostředí střední školy a sport, přesněji idealizovaný sportovní duch fair play. Toto vše kombinuje s ohromnou znalostí českého jazyka, literatury a historie, s citem pro situaci a se schopností parodie, nadsázky a fantazie.


Bohatýrská trilogie - což je souhrnný název pro trojici knih Vzpoura na parníku Primátor Dittrich, Dobrodružství šesti trampů a Z tajností Žižkovského podsvětí - začíná celkem běžnou dětskou knihou. Ve druhém díle sledujeme osudy účastníků vzpoury na parníku Primátor Dittrich, jsme svědky lítých bojů mezi mastňáky a trempíři, najdeme tu třeba také narážku na kdysi proslavený Lex Kubát - jestlipak víte, že v té době musely dvojice opačného pohlaví, přespávající pod širým nebem, četníkovi na vyzvání předložit oddací list? Třetí díl je velkou parodií na žižkováctví, na žižkovskou komunitu a její vyčleňování se z celopražské kultury - ale také na leccos z tehdejšího společenského a politického života.

Oba dva romány jsou plné parodie a fantaskních až fantastických obrazů. Hospoda Na lesní mýtince se otočením vývěsního štítu proměnila v mexickou krčmu Posada del Torro Texaso, busta Jana Ámose Komenského se prostým nasazením širáku proměnila ve věrný portrét Bufallo Billa. Láva z kráteru vrchu Žižkova se valila dolů přes cestičky nedbaje protestů hlídačů, a zastavily ji až stažené železniční závory. Poustevníkovi nabídli koncentrovaný roztok sodovky v rumu - Spojené státy Žižkovské totiž vyhlásily prohibici, to jest zákaz pití nápojů dospělému organismu škodlivých, jako sodovek, oranžád, grenadín a dalších. Kuliové v žižkovské přístavní čtvrti Karlín se povzbuzovali voláním héééi-šup!


V románu Pan Posleda, přítel študáků opouští Jaroslav Žák realistický, byť parodicky pojatý pohled na tehdejší střední školu a čtenář se ocitá ve střední škole plné magických bytostí, kouzel a zázraků. Kdo při hře na babu ji dostane jako poslední, má Posledu a jde s Posledou spát. A tak Vašíček Dusbálek odchází domů s Posledou - malým dědečkem s vousy a kouzelným deštníkem. Posleda s ním odchází napovídat mu při vyučování - a dostane se do souboje se zlým kouzelníkem Labaštou, který využívá školních skřítků Piškuntálků a dalších postav ze školního folklóru. Souboj obou mágů vrcholí bitvou, při které ožívají nejenom postavy ze školních učebnic, ale také - děste se - bytosti ze žákovských kreseb. Jejich souboj ovšem nevítězí magie, ale naprosto nemagická píle a znalosti jednoho z Posledových žáků a odchovanců.


Kouzelné rukavice popisují moderní verzi pohádky o Hloupém Honzovi, který žije v kouzelném království. To se ovšem pokrokový král snaží změnit ve sportovní velmoc. Baba Jaga střídavě létá ve stíhačce a na koštěti, hloupý Honza se chce stát boxerem, Bystrozraký porovnává své vrozené schopnosti s radarem, a dvorní básník Amadeus se děsí boxerského turnaje o ruku své vyvolené, princezny Madety. Z literatury postupně vymizely obraty jako Jedli, pili, hodovali, dobrou vůli spolu měli, a nahradily je chudokrevné texty typu pojedli skrovnou, avšak kaloricky bohatou večeři a zapili ji minerálkou. Nakonec se ale básník a sportovec spojí v boji proti staromilcům, kteří by chtěli otočit kolo dějin zpátky, a dokonce dokáží spojit sport a umění do antického ideálu kalokagathai, kterým byl Jaroslav Žák jakožto absolvent klasického vzdělání docela slušně prosáklý.


Román Ve stínu kaktusu sice není postaven na magii, zato v občanstvu republiky Hodoquasské poznáváme sami sebe. Jaroslav Žák pod záminkou popisu dějin vzdálené země úspornými, ale patologicky přesnými tahy štětce své obrazotvornosti popisuje peripetie české společnosti od osmnáctého roku až do roku 1948. Fiktivní jihoamerická republika, španělsky znějící jména a fantaskní reálie ovšem nezabraňují v tom, aby čtenář poznal řadu postav naší kultury a politiky té doby. A najednou... najednou zjišťujeme, že Žákův parodický a satirický pohled nám ukazuje modly v negližé, ukazuje nám je tak, jak se o nich v oficiálních publikacích nedočteme. A v jeho podání vidíme, že každá doba si vybírá jen kus pravdy, a nezáleží na tom, zda tyto "oficiální" publikace byly vydané v roce 1936, 1942, 1949, 1965, 1972 nebo 1995.


Jako třináctiletý napsal SF povídku Pancéřová loď (in: Žákovská knížka Jaroslava Žáka), kde popisuje oboj- vlastně troj-živelnou pancéřovou loď, která kromě plavby a jízdy umí také létat. Jeho zralejším SF dílem je román Tajemství domovníka Jaroslava, jehož hlavní hrdina je silně matematicky nadaný a kromě sčítání dlouhých účtů v restauraci umí nahlížet přes čtvrtou dimenzi třeba pod omítku, aby poznal, kde je poškozená stoupačka nebo elektrické vedení.


Jaroslav Žák (spolu s Vlastimilem Radou) jednoznačně patří do historie naší literární fantastiky. Tento obor sice provozoval jen příležitostně jako slipstream, ale dokázal to s výraznou invencí, s hlubokým kulturním zázemím a s neobyčejnou literární a jazykovou dovedností. Jeho dílo patří do všeobecného základu, který by si měli přečíst všichni ti, kteří chtějí pracovat s jazykem. Jaroslav Žák je bezpochyby na podobné úrovni kultury projevu jako Karel Čapek či Vladimír Vančura. Protože se ale nevěnoval "velkým" tématům, nějak se na něj v čítankách zapomnělo.


Na rozdíl od obvykle prezentovaných prohlášení byl Jaroslav Žák publikován i po roce 1948 (původní díla Kouzelné rukavice, Dobrý borec Antonín, reprint Bohatýrské trilogie). To ale nic nemění na faktu, že jako autor byl odsunut na vedlejší kolej. Svět "jeho" střední školy se radikálně změnil, skauting byl dekretem absorbován do ČSM, trampové úředně neexistovali, a hlavním úkolem sportu byla podpora ideologie. Žák na tuto situaci reagoval jednoznačně, a také úřední odezva vůči němu byla jednoznačná - musel odejít z práce u Čs. filmu a domnívám se, že toto všechno se podepsalo i na jeho předčasné smrti.

 


© Pagi, 25.8.2001, Sarden

zdroj: http://www.scifiworld.cz/article.php?ArticleID=276

 

 

 

26.12.2009 14:07:07
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one