logonove2-001.jpg

Solární škola v Himaláji

Solárná škola v Himaláji - obrázek

Solárná škola v Himaláji - obrázek

Občanské sdružení Surya

 

 

 

 

Galerie

 

Kargyak je odloučená vesnice v indickém Himaláji v nadmořské výšce 4200 m n. m., jedno z posledních míst, kde přežívá původní tibetská kultura. Vesnice donedávna neměla školu a děti musely odcházet do vzdálených internátů nebo se nikdy nenaučily číst a psát.

Občanské sdružení Surya dostavělo v září roku 2008 speciálně navrženou ekologickou školu přímo vytápěnou sluneční energií.

 

PROJEKT SURYA - ŠKOLA PRO KARGYAK
 
Projekt SURYA představuje realizaci výstavby solární školy, která umožní základní vzdělávání a celoroční výuku ve vesnici Kargyak. Ta leží v severní části Indického Himaláje v pohoří Zanskar. Projekt reaguje na nedostatečnou úroveň základního vzdělání, jež je dána izolací a extrémními klimatickými podmínkami regionu.

 

Lokalita


Kargyak (4200 m.n.m.) je nejvýše položená vesnice Zanskaru, geograficky izolována a bez základní infrastruktury.
Nejbližší silnice dnes končí v 60 km vzdálené vesnici Raru. Do nejbližšího správního centra – městečka Padum, které leží ještě o 20 km dále, cesta z Kargyaku trvá čtyři dny chůze.
Obyvatelé se musí potýkat s drsnými klimatickými podmínkami a živí se převážně zemědělstvím. Oblast má velký počet slunečních dní v roce (v dlouhodobém průměru více jak 300), v zimě zde však teploty klesají až na -40°C a vesnice je na celých pět měsíců odříznuta od okolního světa.
V Kargyaku žije kolem 200 obyvatel, z toho pouze 10 lidí umí číst a psát. Některé děti odcházejí do vzdálených internátních škol. Do rodného kraje se po ukončení školy většinou nevrací, čímž se narušují rodinné vazby, které jsou základem místní kultury.
Přínosy projektu
Projekt Surya – škola pro Kargyak počítá se stavbou školy a zajištěním celoroční výuky pro děti z vesnice a přilehlých osad, s celkovou kapacitou 60 dětí. Speciální konstrukce stavby, využívající slunečního záření, zajistí v učebnách minimální teplotu 15°C po dobu celého roku a výuka tak bude možná i v zimních měsících. Prázdniny se pak mohou částečně přesunout na léto, kdy většina dětí pomáhá při sklizni a běžně školní docházku zanedbává. Mít možnost se vzdělávat pomůže vesničanům využít svých schopností k nalezení nových pracovních a finančních příležitostí a z dlouhodobého hlediska tak eliminovat stále větší problém, kterým je migrace do větších měst. To vše by mělo za ideálních podmínek vytvořit ukázkový model stavby pro širší využití i v okolních vesnicích.

 

Realizace


Impulsem pro spolupráci s touto oblastí byly opakované návštěvy, výzkum regionu a zájem o místní unikátní architekturu a kulturu. Na základě setkání s obyvateli a navázáním kontaktů s regionálním ministerstvem školství a místními nevládními organizacemi započala spolupráce na výstavbě školy.

 
Stavba solární školy vychází z diplomové práce Ing. Jana Tilingera, kterou obhájil na výbornou na stavební fakultě ČVUT v Praze v roce 2004. Práce nazvaná Ekologická škola komplexně řeší výstavbu budovy školy. Její autor při realizaci udržuje spolupráci s kolegy a specialisty z blízkých oborů při ČVUT jako jsou matematické modely cirkulace vzduchu, možnosti aditiv v nosné konstrukci, varianty zasklení, územní rozvoj, atd. Celková konstrukce je projektována v souladu s místní architekturou s využitím přírodních materiálů a potenciálu sluneční radiace. Stavba byla zahájena na jaře 2007 a na její realizaci se budou podílet sami vesničané za technické podpory hlavního konstruktéra. Od léta 2006 strávil tým několik měsíců v Kargyaku a místních administrativních centrech, jako jsou Padum, Kargil a hlavní město Ladakhu – Leh. Již během této doby se mu podařilo dosáhnout částečných úspěchů:

Výuka dětí v letní škole
Výběr správného místa pro stavbu
Vybudování skleníku
Jednání s místními autoritami a informování vesničanů o přínosech projektu
Nákup dřeva na stavbu
Organizace a příprava přepravy dřeva po zamrzlé řece Zanskar v únoru 2007
Podepsání několika dohod o budoucí spolupráci s místními nevládními organizacemi
Uzavření dohody s vesničany, tykající se poskytnutí pozemku pro stavbu
Všechny přípravné práce, jako je kopání základů, nošení kameniva na místo základů a výroba hliněných cihel, byly dokončeny na podzim 2007. Hlavními stavebními materiály jsou: hlína, jíl, kamení, sláma, yakzee (mistní křovina), písek, dřevo, sklo a voda. Budova bude postavena bez použití těžké techniky a termín dokončení je plánován na podzim 2008.

 

Administrativa


Výuka v soukromé základní škole bude zajištěna pod patronátem místní nevládní organizace Himalayan Buddhist Cultural Association ve spolupráci se sdužením Surya.
Pozemek přidělený na stavbu školy byl zapsán do vlastnictví vesnice Kargyak.

 

Stavební část projektu


Stavba: budova školy, přízemní
Místo stavby: vesnice Kargyak, oblast Zanskar, stát Jamu a Kašmír, severní Indie
Poloha: zeměpisná šířka 33° 03´ 45‘‘, zeměpisná délka 77° 13´ 30‘‘, nadmořská výška 4200 m.n.m.
Investor: Občanské sdružení SURYA
Schéma budovy
   
Zastavěná plocha: 150 m²
Obestavěný prostor: 1340 m³
Vytápění
Objekt je projektován jako pasivní dům. Veškeré tepelné zisky jsou získány ze sluneční radiace. Exponovaná jižní fasáda absorbuje celoročně konstantní množství tepla. Ohřátý vzduch cirkuluje na základě rozdílů tlaků a proudění je usměrňováno Trombeho stěnou. Díky systému „solárně nucené" cirkulace vzduchu, bude teplý vzduch rovnoměrně distribuován po celé budově.

 

Náklady


V Zanskaru neexistují stavařští specialisté, každý muž musí umět postavit nosnou konstrukci domu a pouze na truhlářské práce se najímají specialisté. Předpokládané náklady na výstavbu jsou odvozeny z cen v místním stavitelství. Rozpočet zahrnuje náklady spojené s provozem školy na dalších pět let a odhadovaná cena je 4,7 mil Kč což je přibližně 225 000 USD.

 

Oblast Zanskaru
 
Zanskar se nachází v severozápadní části Indického Himaláje a je to jedna z nejvýše položených obydlených oblastí na světě. Nadmořská výška se pohybuje mezi 3000 – 5000 m n. m., krajina je zde drsná, nepříliš úrodná, avšak majestátní. Na obou stranách ledovcových říček se v oblasti pěstuje zejména ječmen a pšenice, v letních měsících i malé množství zeleniny. Lidé závislí na částečné kočovné ekonomice chovají ovce, kozy a jaky.

Oblast je také velmi známá pro její unikátní přírodu a starou buddhistickou kulturu. Zanskar je jednou z částí převážně muslimského indického státu Jammu a Kašmír a hraničí s Afghánistánem a severním Pákistánem. Místní lidé – Zanskařané – usilují o zachování jejich vlastní buddhistické kultury a jazyka.

 

 

Zdroj: The Sun School for Kargyak

 

 

 

25.02.2010 12:46:09
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one