logonove2-001.jpg

Celostní architektura, Cesta ke zdravému prostředí

Celostní architektura, Cesta ke zdravému prostředí  - obrázek

Celostní architektura, Cesta ke zdravému prostředí - obrázek

21.3. - 16.4. 2011
Jarní cyklus přednášek akad. arch. Oldřicha Hozmana v Městské knihovně v Praze

 

Semináře a přednášky


Stále více lidí se zajímá o to, jak zlepšit své životní prostředí. Proto jsem se rozhodl veřejně přednášet o celostních principech a jemnějších vlastnostech prostředí. V přehledu přednášek jsou uvedeny také semináře dalších lektorů, kteří se věnují jemným energiím v přírodě  a zajímají se o hlubší vztahy v architektuře. Důležitost studia jemnějších vlastností přírody spatřuji v celostním (holistickém) pohledu na skutečnost. Proto se těmto tématům věnuji. Pořádám nebo pro vás vybírám také semináře jiných lektorů, kteří vycházejí z celostního pohledu na plánování a rozvoj architektury.

 


Cílem přednášek je přiblížit posluchačům pojem celostní architektura. Jak mohou stavby naplnit naše duchovní, duševní, vitální a fyzické potřeby? Je dnešní pojetí ekologického stavitelství dostatečné? Jak můžeme prohloubit tvorbu prostředí z celostního pohledu na zdraví? Přednášky jsou vhodné pro všechny, kteří uvažují o realizaci nových ekologicky orientovaných staveb v hlubší harmonii s přírodou. Program je doplněn promítáním s ukázkami realizovaných staveb. Cyklus přednášek na sebe tématicky navazuje.

 

21.3. 2011 – Jaký význam mají duchovní vlastnosti prostředí pro člověka.

Řád přírody a architektura. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Souvislosti mezi naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a fyzickou úrovní krajiny. Praktické příklady práce s jemnými vlastnostmi prostoru v architektuře. Jaký význam mají různé oslavy ve vztahu ke stavbám? Důležitost našeho vnitřního spojení s naším osobním životním cílem pro podstatu zadání stavby. Jak navázat vztah s geniem loci místa? Geomantie – nauka o vyciťování sil země. Ukázky nových staveb v harmonii s naším okolím.

28.3. 2011 – Jak člověk prožívá duševní kvality v architektuře?

Jak pomáhá emocionální prožívání krásna člověku a přírodě? Krása rozměrů v architektuře. Význam gest a výrazový jazyk architektury. Jak působí stylotvorné prvky a styl pro prožívání prostředí. Harmonické poměry a zlatý řez. Posvátná geometrie při navrhování staveb a v urbanismu. Měrné jednotky starých Slovanů. Lidské smysly a symbolika tvarů, barev a zvuků okolo nás. Jak můžeme spolupracovat s tvořivými elementárními silami přírody v architektuře. Zlepšení našeho bydlení láskyplnou pozorností ve vztahu k místu. Význam záměru pro rozvoj tvořivosti a pro zdárné dokončení staveb.

4.4. 2011 – Jak lze vnímat a chápat vitální síly v krajině a v člověku?

Jak vybírat vhodný pozemek? Co je to vitální síla místa a životní energie v krajině? Význam tvaru terénu a okolí pro životní energii v domě. Základní principy a inspirace feng shui při navrhování staveb. Jak lze chápat životní energii ve feng shui a v jiných celostních naukách o tvorbě prostředí. Co jsou to utvářející a odbourávající éterné síly? Jak s nimi můžeme pracovat při vytváření zdravé architektury. Jak správně utvářet prostorové uspořádání místností v domě ve vztahu k rytmu dne a roku.

11.4. 2011 - Co znamená celostní pohled na ekologické vlastnosti architektury?

Je navrhování zdravých staveb a zdravých konstrukcí pouze z pohledu fyzické úrovně dostatečné? Jaký přístup mohu k přírodním stavebním materiálům zaujmout z celostního pohledu? Příklady konstrukcí a materiálů. Jak lze vnímat nízkoenergetické domy z celostního pohledu? Úsporné domy a ekologické vytápění vhodné pro lidskou fyziologii. Principy baubiologie – vědy o zdravých stavbách. Vliv a zmenšení elektrosmogu. Přizpůsobení staveb geopatogenním zónám. Jak stavby ovlivňují sociální a morální vztahy. Význam duchovní péče a vědomé pozornosti o náš obytný prostor.

Přednášky se konají v pondělí od 19 hod. do 20.30 hod. v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 35,- Kč


Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

16.4. 2011 - Celodenní seminář Celostní architektura

Cílem semináře je, jak můžeme prohloubit tvorbu prostředí z celostního pohledu na zdraví?

Celodenní seminář shrnuje témata tří říjnových a jedné listopadové přednášky. Přiblížíme si souvislosti mezi naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a fyzickou úrovní krajiny. Součástí semináře jsou praktická cvičení pro rozvíjení vnímání těchto jemných vlastností prostředí. Obsahem celodenního semináře je zopakování všech témat z předešlých čtyř večerních přednášek.

Po ukončení semináře bude od 17 do 19 hodin navazovat vycházka do blízkého okolí v centru Prahy. Podíváme se na místa, která mají vztah k tématům přednášky. Od 19 do 20 hodin navštívíme zrekonstruovaný Dům osobního rozvoje Maitrea v Týnské uličce 6. Dozvíte se o celostních principech výstavby domu. Následně bude možné zůstat na besedu k tématům semináře v tamní restauraci.

Seminář se koná v sobotu od 10 do 17 hod. v klubovně nebo v sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 240,- Kč

Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

Letáček v PDF

Letáček Městské knihovny ke stažení
 

24.3.2011
Role estetiky a prožitků lidské duše ve vztahu ke konceptu tzv. trvale udržitelné architektury
Z obsahu přednášky: duchovní principy v tvorbě člověka, materiály přinášející zdraví člověku, technologický aspekt budovy - zateplení domu a vytápění.

Přednáška se koná 24.3.2011 v odpoledních hodinách v rámci mezinárodního setkání studentů vysokých škol ekonomických směrů a managementu (OIKOS International). Přednáška se uskuteční v rámci prohlídky nově zrekonstruovaného Domu osobního rozvoje Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1. Podrobný program mezinárodního setkání najdete zde.


 

24. 3. - 27.3. 2011
„Jak podpořit hlubokou sílu krajiny“
Třídenní geomantický seminář s Anou Pogačnik v Brně. Večerní přednáška proběhne 24.3.2011.

Letáček ke stažení
 

1.4. - 3.4. 2011
Plánování nové waldorfské školky ve STÁVAJÍCÍM domě s ohledem na okolní pozemek se zahradou.

Tvorba modelu domu a tvorba modelu zahrady.
Seminář s Jörgem Schrödrem a Oldřichem Hozmanem ve Zvolenu na Slovensku.

Seminář bude obsahově zaměřen na plánování nového projektu waldorfské mateřské školky. Cílem semináře je ukázat metodiku tvorby nových projektů ve skupině. Jedná se o sociální umělecký proces. Celé plánování bude vztažen do vztahu k elementárním bytostem místa i k elementárním bytostem domu. Bude ukázáno a vysvětleno, jak tyto jemné vlastnosti prostředí působí na budoucí vývoj stavby a dějů v budoucím zařízení. Obsahem semináře také budou otázky waldorfského vzdělávání ve vztahu k různým úrovním lidské bytosti. Především budeme mluvit o tom, jaké formy a barvy jsou důležité pro první vývojové sedmiletí malých dětí. Budeme se učit vytvářet formy architektury vhodné pro určitý věk dítěte.

Na semináři se budu věnovat vhodnému uspořádání místností ke světovým stranám a k danému účelu. Řekneme si o tom, jaký vliv má rytmus, proporce a velikost místností na prožívání prostoru. Také budu mluvit o zdravých stavebních materiálech. O přírodních tepelných isolacích a o úsporných ekologických řešeních vytápění.

Obsahem semináře je také plánování zahrady. Plánování s Jörgem bude mít několik rovin. Budeme se učit zakládat zahradu ve vztahu k elementárním bytostem. Dále se budeme učit tvořit záměr a kompozici zahrady na základě spojení s inspiračním světem andělů. Budeme vytvářet model zahrady ze sochařské hlíny.

Budeme se také věnovat biodynamickému zemědělství a udržování zahrady ve zdravém stavu.

Jörg Schröder jde opravdu do hloubky. Absolvoval jsem s ním již několik podobných seminářů a čerpám mnoho z jeho znalostí a inspirace. Dva roky jsem u něj také s mojí partnerkou Annou studoval eurytmii. Na jeho stránky se můžete podívat, jsou to www.anaelis.de. jakýmikoli dotazy se můžete obrátit přímo na organizátory tohoto semináře, Patricii +421 948 396022 a Michala +421 907 228449 (michal@tokar.sk) ze Zvolenu. Seminář se bude konat od 1.4. (od 17 hodin) do 3.4. 2011 (do 17 hodin).

S

Letáček v PDF
 

16. 4. - 24. 4. 2011
Seminář malování podle Liane Collot d´ Herbois
Zážitek z barvy jako pohyb mezi světlem a tmou
Seminář povede Jana Koen. Podrobné informace a letáček ke stažení zde. Obrázek k semináři ke stažení zde.


 

29.4. - 1.5.2011
MALOVÁNÍ S RŮŽEMI S ASTRID hENNING
Seminář o malování a výrobě pigmentů z růží. V rámci semináře se dozvíte a sami si procvičíte, jak vyrábět pigmenty z okvětních lístků růží. V alchimistickém procesu si sami vyrobíte všechny barvy barevného kruhu. Budeme také s pigmenty malovat obrázky.

Pokud máte nasušené okvětní lístky z růží, tak si je přineste s sebou. Pokud je nemáte, tak vám na semináři dáme.

Semináře budou jednodenní a bude možné si vybrat buďto sobotní nebo nedělní seminář. Oba semináře budou mít stejný obsah. Každý ze seminářů bude mít uvodní asi dvouhodinovou teoretickou přednášku. Sobotní seminář bude mít přednášku v pátek v podvečer. Nedělní seminář bude mít přednášku v sobotu v podvečer.

Podrobnější informace o časech konání a letáček si můžete stáhnout kliknutím na nadpis semináře. Info o Astrid Henning v němčině a v angličtině najdete zde. Místo konání: Studio ARC, Na Zájezdu 16, Praha 10 - Vinohrady.

Kontakt a organizace: Anna Tinclová 777 106 171, Oldřich Hozman, email: arc@arc.cz

Letáček v PDF
 

20. - 22.5. 2011
Buddha, tajemství sil působících v dětství a mariánské síly v katedrále Chartres
 

SEMINÁŘ O STAVBĚ A ARCHITEKTUŘE KATEDRÁLY V CHARTRES.


Seminář se uskuteční přímo v místě stavby, v malebném francouzském městečku Chartres. Seminář povede Jörg Schröder (www.anaelis.de). a organizace: lubor.perhac@gmail.com, +421 905 986 245, cena semináře 87 Eur.

Kontakt

Letáček v PDF
 

2.7. - 6.7. 2011
SEMINÁŘ MODELOVÁNÍ TVARŮ KOSTÍ
Studium životních sil, které působí na utváření kostí člověka.

Seminář povede Jana Koen.

Pětidenní seminář pro veřejnost, učitele výtvarné výchovy a řemesel, umělecké terapeuty, studenty uměleckých a waldorfských škol, studenty eurytmie, studenty architektonických škol a designu a dalších zájemců. Seminář je založen na vnitřní cestě poznání a rozvíjení schopností vlastního školení.

V tomto semináři navážeme na loňský kurz ve kterém jsme poznali základní přírodní tvary a jejich vývoj (metamorfozu) ve světě všeho živého. Téma letošního semináře je, jak působí živé utvářející síly při vzniku tvarů kostí. Cílem semináře je naučit se umělecky používat přirozené síly přírody. Budeme se zabývat postupnou proměnou tvarů  (metamorfózou) různých částí kostí. A budeme studovat, jak na sebe v těle prostorově navazují. Na semináři budeme modelovat různé části kostí. Budeme dělat různá cvičení na uvědomění si sil, které na utváření kostí působí. Seminář je vhodný pro architekty, sochaře, výtvarníky, studenty uměleckých škol a všech zájemců, kteří se zajímají o organické tvarování a o organickou architekturu a design.

Během procesu se hlína pod našima tvořícíma rukama bude postupně proměňovat vjasnou, organicky pohyblivou hmotu. Budeme mít možnost prožít nejen tvořivou a dynamickou sílu hlíny, ale také její vzácnou proměnu umělcovou vůlí. Ta musí být patrná vcelém sochařském díle. Právě modelováním oživí člověk svoji vnitřní pulzující sílu. Jeho život je obohacen a osvěžen rozhodností vůle kčinům. Výsledkem této osobní vnitřní proměny je ušlechtilé umělecké dílo. Kurz poskytne základy pro další tvorbu a to i se dřevem nebo skamenem.

Cena pětidenního semináře je 2.500,-Kč. Počet zájemců je zprostorových důvodů omezen na 25 účastníků. Společně spřihlášením prosíme o zaslání zálohy ve výši 1000 Kč, na účet číslo: 1606305153/0800. Přihlášky přijímáme do 1.června 2011. Seminář bude denně od 9 do 18 hodin. Společně budeme organizovat obědy vceně 75 Kč na den.

Místo konání: v prostorách architektonického ateliéru Studio ARC,
Na Zájezdu 16/1945, 101 00 Praha 10 – Vinohrady.          

Bližší informace a přihlášky: akad.arch. Oldřich Hozman, tel.: 235311622, arc@arc.cz

 

Lektorka: Jana Koen, pochází z Valašska , ale žije a pracuje již přes 30 let ve Vídni, kde vystudovala goetheánské umění a anthroposofickou uměleckou herapii. Pracuje jako umělecká terapeutka v sociálně terapeutickém zařízení pro duševně a tělesně handicapované lidi v Breitenfurtu u Vídně. Působila jako lektorka waldorfského pedagogického semináře pro učitele v Brně, Olomouci a je lektorkou uměleckých kurzů v jiných místech Čech a na Slovensku.

V roce 1999 vybudovala a otevřela ve Vídni „Atelier Lindenbaum“ jako místo k umělecké, uměleckopedagogické a terapeutické tvořivosti. Pravidelně organizuje vzdělávací kurzy a je také lektorkou pro umělecké terapeuty a lékaře v Rakousku a ve Švýcarsku. Je předsedkyní Sdružení anthroposofických uměleckých terapeutů OEVAOK a členkou Sdružení rakouských terapeutů DOEKT.

V roce 2010 vedla Jana Koen ve Studiu ARC seminář na téma modelování metamorfózy tvarů. Účastnilo se jej 25 účasníků. Pro velký zájem pořádáme letošní pokračovací seminář, který loňské téma prohloubí a specializuje.

Letáček v PDF
 

 

27. - 31.7. 2011
Konference Organické architektury v Järně ve Švédsku. Podtitul "barva v architektuře".
Informace Vám na požádání zašle: arch. Luigi Fiumara, Secretary of the International Forum Man and Architecture, e-mail: lfiumara@gmx.net

 

10. - 14.8. 2011
SEMINÁŘ ORGANICKÉ ARCHITEKTURY V DORNACHU. TÉMA " DUŠE A STYL STAVBY PRVNÍHO GOETHEANA".

Podtitul: Stavitelský impulz Sophie Stinde a bytost Edith Marion ve východu utvářejících sil antroposofie.


Seminář s Jörgem Schrödrem od 10.8. do 14.8. 2011 v Dornachu, Švýcarsko


Ze spolupráce Rudolfa Steinera se Sophií Stinde a Edith Maryon vzniklo první Goetheanum. Je styl prvního Goetheana nyní již minulostí? Jaký význam může mít pro naší přítomnost a budoucnost? Formy stavby prvního Goetheana měly morální účinky. Co na nás působí morálně skrze styl? Jakým způsobem bychom mohli nalézt takový styl, aby působil do světa kvalitativně morálně a skrze to pozitivně sociálně? Pokusíme se procítit tvorbu stylu prvního Goetheana jako tvorbu v jednotném stylu.

Jörg Hermann Schröder, absolvoval Institut waldorfské pedagogiky v německém Wittenu,
je waldorfský učitel a jevištní eurytmista (www.winterreise-eurythmie.eu). Zabývá se duchovními naukami, dějinami umění, malířstvím, hudbou a dalšími uměleckými obory. Přednáší o tématech biodynamického zemědělství a o tvorbě zahrad ve spolupráci s elementárními bytostmi. Zabývá se také výzkumem sil podporujících zdraví (www.anaelis.de). Má 14ti leté zkušenosti s vedením seminářů v Čechách a na Slovensku. Jeho simináře ho vedou do mnohých zemí Evropy; způsob jeho výuky vede člověka do hloubky k vážnému porozumění antroposofii.

Ubytování: Gästehäuser und Zimmervermittlung am Goetheanum : www.goetheanum.org
Stravování: individuální (přímo v Goetheanu v kavárně nebo v Restauraci Vital Speisehaus) Cena: 87 EUR , "Lepší jako nepřijet je zaplatit méně". Ubytování, doprava a stravování individuální. Kdo si neví rady a nebo se chce spojit a zlevňovat pobyt, necht´ se nahlásí a zároveň nabídne svoje možnosti. Začátek semináře: Středa 10. 8. od 9:00, ukončení semináře: Neděle 14. 8. v 17:00, seminář bude v němčině s překladem do slovenského a českého jazyka.

Přihlášky: Lubor Perháč, e-mail: lubor.perhac(zavináč)gmail.com, +421 905 986 245

Letáček v PDF


 

28.8. 2011
Prohlídka nízkoenergetického domu v Lánech


Připravili jsme termín prohlídky stavby a přednášku o ekologických konstrukcích nízkoenergetického rodinného domu v Lánech. Bude se konat v neděli dne 28.8.2011. v rámci dne otevřených dveří domů se slaměnými konstrukcemi. Exkurze domem s přednáškou autora projektu akad. arch. Oldřicha Hozmana bude od 10 hodin, od 14 hodin, od 17 hodin a od 20hodin. Přednáška a exkurze bude česky a anglicky. Akce se uskuteční pod záštitou ESBG – European Straw Bale Gathering (Letáček PDF).

Letáček a popis cesty najdete zde. Informaci o ekologické konstrukci domu si můžete stáhnout ve formátu pdf zde.

Informace o Evropském setkání stavitelů ze slámy neboli European Straw Bale Gathering, ESBG a pozvánku na ESBG najdete zde.

 

nabídka jiných vybraných seminářů a lektorů
Přednášky a semináře s Radomilem Hradilem o biozahradách a cestách k duchu přírody.
Informace o seminářích Sociální akademie Tabor najdete na www.akademietabor.cz/studium, například nauka o barvách s Ueli Seilerem.
Profil nového učitelského semináře s mnohými zahraničními lektory: www.wspj.cz/lyceum/cz/vzdelavani-ucitelu/
Chcete se stát kreativní, získat sebedůvěru a životní sílu?
Chcete v tomto smyslu vychovávat a učit? www.waldorf.zuzak.com/
Různé uměleckořemeslné semináře najdete na stránce vzdělávání waldorfských škol
Semináře o spolupráci s elementárními bytostmi najdete na anaelis.de (německy).
Informace o seminářích pořádaných Evropskou Školou Feng Shui najdete zde.
Dům osobního rozvoje Maitrea www.maitrea.cz

 

 

Zdroj: Studio Arc

20.03.2011 19:07:23
hubertxy
Vlastní vyhledávání
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one